Evangelisatie op een begraafplaats

Ik verwonder me altijd weer over de moed waarmee deze broeder zijn werk in Gods Koninkrijk doet. Heel taktisch en voorzichtig gaat hij zijn weg. Maar hij weet telkens weer ingangen te vinden voor het Woord van God. 

Een begraafplaats is voor hem een geliefkoosde plaats omdat de mensen onder de indruk zijn. Hij haakt er op in met de blijd boodschap van heil en genade in Jezus Christus.

Ik heb zijn berichtje aan ons maar even in computer vertaling er bij gezet.