Leef mee.... bidt mee......

Leef mee.... bidt mee......

O, wonder van onze God:

Met deze mensen hebben we bijna 20 jaar het Evangelie van Gods genade mogen delen. Zij met ons en wij met hen....

Dit is op 4000 meter hoogte met de armsten van de armsten. Maar allen voorgangers in de gemeenten van onze Heiland.

Zij ervaren in hun dagelijks leven wat het is om klein te zijn aan Jezus voeten. Zij kennen geen haarkloverijen of verdachtmakingen naar elkaar. Alleen: GENADE, ook voor mij.

Ik kreeg deze foto net toegestuurd, ze is niet heel scherp, maar geeft zo echt weer hoe het is. Een kerk van kleiblokken. Met een paar golfplaten. Alles zelf gemaakt. Een huis van God, een huis van goud. Zie je de blijdschap in de vorm van wat slingers aan de muren! Het is altijd weer een vreugde als er een kerk gebouwd kan worden. Met tranen in mijn ogen geef ik de foto door aan u en aan jou! Leef mee met hen, geloof in hun Heiland en leef straks eeuwig met hen.