Een cursus op 4000 m hoogte

BELEEF HET MEE…..

Proef iets van de liefde van onze God voor mensenkinderen.

Ik kreeg net een verslagje van een deel van het werk van één van onze zendelingen in Peru; Mario Concepcion.

Zijn werkterrein is in het hooggebergte in het zuiden van Peru. Hij schrijft met diepe bewogenheid over de goedheid van de Heere. Ze hebben een cursus/conferentie kunnen houden op 4000 meter hoogte in de bergen. Het is daar nu winter. In de nacht was het steeds meer dan 20 graden onder nul. Deze mensen kunnen daarbij leven. Maar ze hebben het wel moeilijk. Soms zakt het kwik in de nacht naar 25 tot 30 graden onder nul.

Overdag zitten ze graag buiten om een beetje op te warmen voor de volgende koude nacht.  Het werk van broeder Mario is een uniek werk. Een zendeling uit Ierland heeft hier 40 jaar gewerkt. Er zijn een 80 tal gemeenten gegroeid uit dit werk. Ongeveer 10 jaar geleden is de zendeling op 84 jarige leeftijd overleden.

Hij had geen opvolger. Er ontstond een groot probleem; iedereen ging op eigen manier door. Er kwamen echte problemen.
In die tijd heeft Mario contact met ons opgenomen. We zijn er naar toe gegaan en hebben cursussen gehouden in dat gebied. Heel speciaal gericht op de toestand in deze kleine kerkjes.

Het was adembenemend om mee te maken. De mensen konden niet in de kerkjes. Stonden buiten bij de ramen mee te doen. Er groeide een hechte band met deze diepgelovige mensen. Hun leven is een leven in alleen maar zorgen, moeite en verdriet. Het grote Licht, Jezus Christus, is door hen van harte aangenomen. En in hun moeilijke leven worden ze verblijdt door de daden van de Heere.

Broeder Mario is jaren bij ons in opleiding gebleven en daarna uitgezonden als “zendeling” met speciale opdrachten. Het belangrijkste van deze opdrachten was: bouwen aan de kerkjes, broeders en zusters onderwijzen en helpen om de Bijbel te begrijpen. Deze mensen geven normaal les aan de gemeenten. Ze gaan voor in de diensten. Ze leren de mensen op eenvoudige wijze om God te dienen.

Bekijk alstublieft de foto’s heel aandachtig.

Zie; het zijn uw/jouw broeders en zusters. Zij dienen de Heere op hun manier. Ze hebben ons lief omdat we hun broeders en zusters zijn. Ze groeten u, door middel van de brief van broeder Mario, in de naam van onze Heiland, Jezus Christus.

Denk aan hen, bid voor hen, sluit hen in uw hart!

We mogen ze op grond van de zaligsprekingen van de Heere Jezus bij de gelukkige mensen rekenen…. zalig zijn…….  zalig zijn……..

De armen en berooiden, de hongerige en dorstigen die hun ogen op de Heiland richten. Hij zal hen niet beschamen, maar ze eeuwig bij Zich nemen: Kom in gezegende van Mijn Vader….

Kun je begrijpen dat we wel eens een beetje heimwee hebben naar deze eenvoudige mensen. Ze tellen niet mee voor het wereldgebeuren. Ze zijn veracht omdat ze smerig zijn en vieze kleren aanhebben. Ze hebben geen gevoel voor mooie, sierlijke kleding. Ze leven met een paar stinkende lama’s…. Maar…. de Koning der koningen heeft hen lief. Hij omhelst hen met zijn reddende armen en drukt ze aan Zijn hart.

En het Woord gaat voort…

Eeuw na eeuw…. land na land….. stam na stam…

Tot op de dag dat de Koning zal komen en ze allen bij elkaar brengt om Hem eeuwig te loven te prijzen….