PASTORALE HULP VOOR IEDEREEN....

Een bijdrage speciaal voor iedereen die met moeite en zorgen te maken heeft. Hetzij door ziekte, hetzij in het werk, hetzij met de kinderen... hetzij met problemen in de kerk... God is er er... en Zijn hand is er en wil er zijn ook in uw en jouw leven. Let er op. Geef er aandacht aan.

NAAR BENEDEN SCROLLEN VOOR NIEUWE ARTIKELEN

Nederland is een land vol zoekende mensen

NEDERLAND IS VEEL ARMER DAN DE MEESTEN DENKEN.....
"Vier op de tien voelen zich eenzaam".

Bijna veertig procent van de volwassen Nederlanders voelt zich eenzaam.

Eén op de drie Nederlanders boven de 18 jaar zegt zich 'enigszins eenzaam' te voelen.

Bijna één op de tien geeft aan '(zeer) ernstig eenzaam' te zijn.

Dat valt op te maken uit cijfers van de eerste gezamenlijke Gezondheidsmonitor van GGD en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), meldt het RIVM. Deze instanties vroegen vorig jaar ruim 370.000 mensen ouder dan 18 jaar naar hun gezondheid en levensstijl.

Een paar reacties op dit stukje: 

*) Wat is de zin van het leven? Heeft het leven eigenlijk wel zin?

*) Echte eenzaamheid komt vaak van binnenuit daar kun je weinig aan doen. Het kan verdriet zijn, een verslaving, machteloosheid om iets van je leven te maken .En ga zo maar door!

*) … vroeger geloofden de mensen in God. Dat was veel gemakkelijker. Dan wist je tenminste waar je aan toe bent. Nu weet je dat nooit. 

*) Ik zoek al een paar jaar naar een beetje zekerheid. Maar wat je ook doet; het glipt altijd uit je vingers weg. En daar sta je weer opnieuw. Wie rijkt mij iets wezenlijks aan? (Eigen werk)

PASTORALE HULP HEEFT MET DEZE DINGEN TE MAKEN!

We willen graag helpen om een weg te zoeken in die warboel van uw leven. Maar we gaan dan de enige weg op die ons helpen kan: Hulp zoeken bij onze hemelse Vader. Bij Hem die ons geschapen heeft. Hij alleen kan ons helpen. Hij wacht op u, op jouw. "Kom maar met je problemen", zegt Hij.

Geef via de pagina "anonieme vragen" aan ons door waar u mee worstelt.

We komen er dan zo snel mogelijk op terug.

VERDER VOOR MEER PASTORALE HULP: