Iets boeiends lezen over de berechting van Jezus


In de kerken houden de mensen zich momenteel bezig met terugdenken aan de tijd waarin Jezus Christus zoveel heeft geleden. En tenslotte ook is gedood.
Het is heel zinvol om juist in onze tijd eens heel nadrukkelijk bij dit lijden en sterven stil te staan. Zowel voor mensen in de kerk. die heel veel weten over het liden van Jezus, als door mensen die helemaal niets van Jezus weten.
Hij is immers de grote Emanuel, de grote Verlosser in Wie de Christenen over heel de wereld geloven. Waarvan zij ook zeggen dat Hij zo heel belangrijk is voor na dit leven.
Lees dan eerst eens even heel rustig een klein stukje in de Bijbel. U kunt het vinden in Mattheus 27:15-26. Lees het eens heel rustig en goed nadenkend door en weer over!
Je zult dan tot een heel vreemde ontdekking komen: “Jezus is ter dood veroordeeld omdat Hij onschuldig was” !!
Daar mogen we toch wel even aandacht voor vragen.
Heb je ooit gehoord dat iemand ter dood veroordeeld werd omdat hij onschuldig was ???
De rechtspraak van de Romeinen stond op een heel hoog niveau. Nu, eeuwen later zijn we er nog jaloers op. Pilatus was stadhouder en rechter over het land van Jezus Christus. Hij had het voor het zeggen wat er met iemand moest gebeuren.
Hij moest ook de aangeklaagde onderzoeken en vonnis spreken. De gevangen genomen Jezus is door een groep woedende Joden, kerkleiders, bij deze rechter gebracht. Ze willen Jezus kwijt. Hij past niet in hun systeem en ook niet in hun denkpatroon.
Pilatus overhoort hem, heel diep onderzoekend en met de woedende menigte als getuige. Lees het nog maar eens na hoe diep hij gaat.
Heel ingrijpend is bijvoorbeeld de vraag van Pilatus: “Wat is waarheid?” Dan is hij even met zichzelf bezig. Hij snapt het allemaal niet meer.
In arrenmoede stelt hij iets heel dwaas voor: Ieder jaar met het Paasfeest laat hij een gevangene los. Geeft hem de vrijheid. Dat gaat hij dit jaar ook weer doen.
Hij kiest één van de ergste gevangenen; Bar-abbas, en stelt hem tegenover Jezus.
“Wie zal ik los laten?”  Bar-abbas - zoon van Abbas, zoon vabn Adam, moordenaar. Of Jezus, de Zoon van God? 
Hij hoeft niet lang te wachten op antwoord. Als uit één mond joelt en krijst het over het plein: “Laat Bar-abbas, de moordenaar los”.
Dan is Pilatus weer aan bod: “Maar wat moet ik dan met Jezus doen?” Wat een indringende vraag uit een benauwd hart. Hij weet echt niet wat hij met Jezus moet doen.
Hij staat met de handen in het haar; hij is overtuigd; Jezus is onschuldig. Hij moet Hem vrij spreken.
Maar het antwoord is er al: “Kruis Hem!”. Woest en bloeddorstig klinkt het Pilatus tegen.
Hier was Pilatus helemaal niet op berekend. Hem kruisigen? Hem die onschuldige?
Het staat hem op alle manieren tegen.
Maar tegen dat woedende geschreeuw kan hij niet op. Dan moet voor een keer het recht maar buigen. En dan klinkt het uit de mond van deze sterke rechter: “Gesel Hem en kruisig Hem!”
Hij stapt over zijn dringende vraag heen!
"Wat moet ik dan met Jezus doen", is niet meer zijn vraag. Geselen, kruisigen, doden!
Hij moet van Jezus af.
Wat zijn er veel mensen, juist nu, die het smalend vragen: ”Wat moet ik met Jezus doen?” Ik heb geen plaats voor Hem in mijn leven.

Weet u, weet jij het wel wat je met Jezus moet doen?
Heel makkelijk: NIETS!! Je moet niets met Hem doen. Je mag alleen in Hem geloven. Met Goede vrijdag mag je er aan denken dat Hij stierf voor ons als mensen. Dat Hij betaalde voor uw en mijn zonden.
Met Pasen staat Hij op uit de dood. Schudt de dood van Zich af en staat als de grote Overwinnaar tegenover ons: Kom! Bekeer u en geloof het Evangelie.
Ja, dat zegt Hij tegen jou, tegen u…..
Heel veel mensen geven Jezus ook vandaag nog over om Hem te laten kruisigen. Niet op dezelfde manier als toen, maar op een heel geraffineerde manier: Zij doen alsof Jezus niet bestaat, of luisteren helemaal niet naar Zijn nodigende woorden.
En zo wordt Jezus weer opnieuw gekruisigd, misschien wel door u of door jou….