Wat doe je als een boodschap recht op jou afkomt? En als het u direct persoonlijk betreft?

Ik weet van een man…….

Nee! Doorlezen! Dit is geen sprookje, maar het is echt gebeurd.

Er was eens een man die was steenrijk. Hij had nou ook werkelijk nergens gebrek aan. Er kwam elke dag nog weer een heleboel bij… Het kon niet op bij hem Alleen was er één gemeen addertje onder het gras…. Hij wist dat het niet goed was zoals hij leefde. Hij wist door zijn opvoeding een heleboel over God. Jij misschien ook wel?

Maar weet je, dat stopte hij maar weg, heel diep…. en hij genoot van zijn centjes… Hij genoot van de eer die hij had. Maar hij wist ook dat de meeste mensen hem haatten als zo diep als maar kan. En hij wist ook: Dat is terecht, want ik eis te veel belasting. (Hij was een tol - inner) Een man van belastingdienst zouden we nu zeggen. Hij wilde ook naar niemand luisteren, dat deed ook niemand in zijn positie. Hij regelde zelf alles wel in zijn leven.

 Weet u hoe die man heette? Ja! Precies: Mattheüs. In het Spaans heet hij Matteo. Daar hebben ze een heel mooi rijmpje op zijn naam. Heel kort maar ook heel diep:

O… o… o

Matteo…

Hoor je het schrijnende in deze paar woorden. De mensen ontliepen hem en vonden hem heel slecht. Ze spuugden voor hem op de grond. Ze lachten hem uit. Hun kinderen mochten niet spelen met de zijnen.

En toen op een dag….. Toen gebeurde het: Er kwam een Rabbi aan. Een man die een grote naam had. Hij genas zieken, Hij deed wonderen en wekte zelfs doden op. Mattheüs had ook wel van Hem gehoord. Maar hij stelde geen belang in die profeet. Die man zei immers dat je niet mocht hechten aan geld en goed. Hij zei dat je in God moest geloven…. Nou ja, daar had onze Mattheüs geen behoefte aan. Jezus heette die man.

En die wil ook zijn belastingtafel passeren. Dan moet ook Hij betalen. Maar er gebeurt iets heel anders.

Jezus komt dichterbij en ziet die verachtelijke man zitten. Voldaan en tevreden met zijn schatten. Maar dan staat het zo heel mooi in de Bijbel: “En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Mattheüs”. Jezus ziet in die oplichter, die verrader van zijn volk, die man van de belastingdienst van de Romeinen, geen schurk, geen misdadiger, maar een mens!! En dat niet alleen; Hij spreekt hem gelijk aan, Hij zegt niet veel. Alleen twee woorden: “Volg Mij!” Dat is de reactie van Jezus bij het zien van deze slechte man. Geen bestraffing, geen uitgebreide preek, geen veroordeling.

En wat doet Mattheüs? Staat hij lachend op: “Dat is een goeie, zo heb ik het nog nooit bij de hand gehad…. “Volg Mij”.  Dat doet niemand, en ik ook niet!

Nee! Dat doet Mattheüs niet. Er volgt nog een klein zinnetje: “En hij opstaande, volgde Hem”. Hij liet zomaar alles achter en ging met Jezus mee. Zijn tafel stond eenzaam en verlaten. De bewakers, die hij had, keken heel verbaasd. Hoe kan dat nou? Wat voor toekomst heb je dan?

Lieve vrienden; Hoe zou jij het doen? Zou jij het voorbeeld van Mattheüs gevolgd hebben? Dat is een heel belangrijke vraag. Zeker in onze tijd. Als Jezus tegen u of tegen jouw zou zeggen “Volg Mij”….. Zou je het dan doen? Zou je ook resoluut opstaan en mee gaan?  Weet je dat het echt waar is dat Jezus het nu op dit moment ook tegen jou zegt? Niet op een bestraffende toon, niet met een smekende klank in Zijn stem omdat Hij mensen over moet halen. Maar gewoon alleen: “Volg Mij”. Maar Hij spreekt met een stem vol liefde. Hij kijkt je aan. Diep in je ogen, en Hij zegt diep bewogen: “Volg Mij!”

Wat doe jij dan?  Wat doet u dan?  Schouders ophalen, een beetje lachen, schaterend lachen? Roep je misschien keihard: “Bekijk het maar hoor!”…. Of sta je ook op, net als Mattheüs? Jezus ziet uit naar je. Hij wacht op je antwoord. Allerlei smoesjes zijn voor Hem echt niet geldig hoor. Uitvluchten helpen je niet. Hij meent het echt: “Volg Mij”.  Lees Mattheüs 9 vers 9-13. Gods zegen!