Bidt zonder ophouden

1 Thessalonicenzen 5:17 

Is dat niet teveel gevraagd?

Natuurlijk is dat te veel gevraagd. Tenminste als Paulus bedoelt, dat we aan de lopende band moeten bidden. Maar Paulus bedoelde iets anders.

Luther, toch een goed leerling van Paulus, zei, dat hij niet een uur aan één stuk kon bidden, al zou hij er de hemel mee kunnen verdienen.

Ons bidden is niet een vroom stuk van ons leven, maar het mag ons

hele leven zijn, zoals het reilt en zeilt. Bidden wil zeggen dat dagelijkse leven tot God brengen.

Maar wat betekent dan toch dat „Bidt zonder ophouden”?

Ons gebed mag niet geïsoleerd in ons leven voorkomen, zodat ons leven zonder ons gebed precies hetzelfde zou blij ven. Ons gebed moet uit ons leven opkomen en moet ons leven bepalen, het moet ons vergezellen op onze levensweg zodat ons leven nooit zonder gebed is. Daar moeten we weer niet van maken, dat heel ons leven gebed moet zijn. Dat is onzin.

Het wil zeggen, dat ons gebed - met horten en stoten – toch elke dag tot ons leven behoort, niet als een prestatie van ons, maar als een

gave van God.

Bidt zonder ophouden!

Dat is geen eis, die wij met alle geweld moeten vervullen, maar een genade van God, die we dankbaar aanvaarden mogen. Het is geen wet, maar evangelie: Bidt zonder ophouden, want dat is de wil van God in Christus Jezus over u”. Zo wil God het ons geven.

Als ik niet zonder ophouden bid, raak ik God kwijt, en dat wil God niet… en ik ook niet.

 Terug BIJBELSTUDIES