CORONA – PANDEMIE
….. vraagt om te kiezen………
(waarschuwing: Dit stukje gaat over God, Die echt bestaat en Die naar je omziet)

Hamsterende mensen, angstige mensen, radeloze mensen, bedroefde mensen, hulpzoekende mensen, vloekende mensen, gelovige mensen, niet gelovige mensen….. Daar staan we in de bizarre situatie van de coronacrisis.
Niet veel mensen zullen er aan denken….., maar zonder dat iemand iets zegt, komt er toch een heel indringende vraag op ons af:

WAAR KIEST U VOOR? WAAR KIES JIJ VOOR ?
Natuurlijk voor “niet besmet worden”…. En ook voor “voldoende eten” als het lang aanhoudt….
En…. dat het allemaal zo snel mogelijk voorbij zal gaan….

Maar er is nog iets heel anders.
Onze wereld draaide zo geweldig! We konden alles doen. We hebben alles in de hand. Ja, nog een beetje werken aan de stikstof en het koolzuur…. En dan hebben we straks een volmaakte wereld.
Stad en land word afgereisd om alles op alles te zetten. Dat alles zal worden zoals wij het willen.

Maar…… Helaas, wie gooit er nu roet in het eten? Wie stuurt de hele boel wereldwijd in de war? Dat nare Corona-virus…. Ja, die doet het, zelfs wereldwijd. We hebben berichten diep uit de jungle van Peru: “Hermano, we zijn bang voor de Corona-epidemie. Wat moeten we doen om ons te beschermen? Welke medicijnen moeten we gebruiken?”
Koortsachtig word er gewerkt aan de ontwikkeling van een medicijn dat afdoende helpt. Honderden zijn al bedrogen door nepmedicijnen te bestellen via internet. Koortsachtig werken regeringen aan plannen hoe de Corona-golf gestopt, of in ieder geval afgezwakt kan worden. Maar de golf gaat gewoon door. Is er uitkomst te verwachten op korte termijn? Nee!
Wat dan? Ik raak in paniek! Nee toch??? Is er reden om in paniek te raken? Nee! Is het nodig om bang te zijn? Nee!
Kies een andere weg, kies een andere vluchtmogelijkheid. Paniek is in deze zorgelijke omstandigheden een dodelijk vergif! Dat brengt je nergens! Wat moet ik dan? Weet je, er is Iemand die zegt heel nadrukkelijk: “Kom naar Mij toe met alle zorgen. Ook met de Corona-zorg”. Ik vind het onbegrijpelijk dat er zo weinig aandacht word geschonken aan God! Aan de God van de Bijbel, aan Jezus Christus. Zelfs heel veel Christenen houden hun mond dicht. We zouden juist moeten roepen naar Hem die boven alles staat. Ja, Hij bestaat echt! En Hij weet van deze Corona-golf over de hele aarde. Hij ziet ons zwoegen en tobben. Onze hopeloze strijd tegen het geweld van dit virus. Hij zegt niet dat het niets voorstelt, Hij weet immers hoe ernstig het is. Een paar duizend doden zijn er al. Weet u wat Hij zegt? “Sta toch niet zo wanhopig in je handen te wringen. Wees toch niet zo wanhopig en zonder hoop. Er loopt Mij niets uit de handen. Ik weet wat Ik doe, Ik weet wat Ik toelaat. Ik kan u helpen”.
We hadden God niet meer nodig. De Bijbel hoeven we niet meer te lezen. Kerken worden bij de vleet gesloten. Mensen die nog uit het geloof leven, worden zielig en ouderwets gevonden. Wij, mensen, zijn immers zo groot en zo machtig geworden.
Iemand zei eens tegen me: “Jan, wij hebben tegen God gezegd: ‘Lieve Heertje, u hoeft naar ons niet meer om te zien. Wij redden het zelf wel. Kijkt u maar liever om naar arme mensen en daklozen”. Leefden we als wereldbevolking in feite niet allemaal zo? En nu houdt alles op! Wat kunnen we nog?
Klagen en steunen en een beetje kleinburgerlijk hamsteren. Plannen maken doen we maar niet meer. Vakanties in juli, dat zal niet meer gaan. De grote bedrijven gaan failliet. De beurzen zijn ingestort. Wie heeft er nog moed? Honderden mensen liggen op de intensive care…. Waar kiezen we vandaag voor? Zomaar doorgaan zonder uitzicht…..?
Of zullen we roepen tot God, onze God, die we bijna helemaal vergeten zijn. Ja, ook in de kerk. Ook voorgangers van gemeenten leven veelal voor het tijdelijke. 
Deze God, die in feite geen plaats meer heeft in onze samenleving, deze God, Wiens wetten niet meer tellen, Wiens dag we helemaal aan de kant geschoven hebben, Wiens Bijbel we niet meer lezen….
Deze God komt tot ons, komt tot U, komt tot jou…. Heel indringend roept Hij het ons toe: “Bekeer u naar Mij, geef Mij je hart en heel je leven….”. Dat zegt Jezus. Ook tegen u en tegen jou….. Juist nu in deze omstandigheden.
Hij kan helpen, echt helpen, ook in deze nood waarin we nu gekomen zijn. Schaam je niet, buig je hoofd voor Hem.
Overzie je leven, belijd je zonden, vraag om vergeving, zoek naar een leven met Hem.

Bid…. U die wanhopig bent door alles. Handenwringen helpt niet!
Bid,… U die geen troost kunt vinden in alle verdriet…
Bid…. U die werken moet te midden van alle ellende van mensen die zwaar lijden
Bid…. U die tot hiertoe gespaard bent, alles is nog niet voorbij….
Bid…. U die herstellende bent…. Dank God, boven alles.
Bid…. Voor uzelf, voor uw kinderen, voor ons allen…
Bid…. Voor elkaar en met elkaar voor zover u samen kunt komen.
Bid…. Om Gods zegen 
Bid…. Of deze plaag mag ophouden.
Bid…. Voor alle hulpverleners om kracht en inzicht.

Roep niet langer dat God niet bestaat. Kijk liever op naar Hem. Hij wil u en ook jou bijstaan in alle nood.
Lees in de Bijbel hoe Jezus was. Zo is Hij nog. Zo wacht Hij, dag in dag uit. Kom naar Mij toe, word behouden.

Hoor de troost en de hoop in dit lied:

Ga niet alleen door 't leven, Die last is u te zwaar.
Laat Eén u sterkte geven, Ga tot uw Middelaar!
Daar is zoveel te klagen, Daar is zoveel geween,
en zoveel leed te dragen, Ga niet alleen!
En zoveel leed te dragen, Ga niet alleen!

Ga niet alleen; uw Koning wil komen in uw hart.
Ach geef het Hem ter woning; hoe stilt Hij dan uw smart!
Wie kan er tranen drogen, als Jezus? Immers geen!
Richt dan de treurend' ogen, naar Jezus heen!
Richt dan de treurend' ogen, naar Jezus heen!

Welzalig, die 't ervaren, dat Hij hun alles is;
dan kennen z' in gevaren bezorgdheid noch gemis.
Hij draagt dan in Zijn armen, door alle nood hen heen.
Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen!
Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen!

En dan, als 't leed der aarde voor immer is gedaan;
als in des hemels gaarde uw blijde voeten staan;
dan ziet g'in 't zalig Eden slechts zaal'gen om u heen.
Dan prijst g'in eeuwigheden uw Heer alleen!
Dan prijst g'in eeuwigheden uw Heer alleen!


Met een hartelijke groet en Gods nabijheid toegewenst in deze moeitevolle tijd,

Evangelist Jan van Dooijeweert