ACHTER JEZUS AAN….

Er was enkele eeuwen terug een heel diepe denker: “Thomas a  Kempis”. Deze, toen nog jonge, Christen probeerde op allerlei manieren om te leven zoals Christus het bedoelde.

Een van zijn meest bekende werken is het boek: ”De navolging van Christus”. In dat boek raadt hij iedereen aan om Jezus te volgen.      

Het is een pittig boek om te lezen. Vooral in onze tijd nemen de meeste mensen zeker niet de tijd om een boek als dit te lezen. Maar is dat juist??

Hij schrijft uitvoerig over het volgen van Jezus…. Maar hij schrijft ook hoe je dat moet en kan doen. Het is geen roman of een licht ontspannend boek, maar het is een boek dat je helpen wil om je weg achter Jezus te gaan. Jouw weg, uw weg.

Voor ieder van ons is die weg anders. Voor veel mensen ook heel zwaar.

 

De titel van het boek wijst naar Jezus.

Naar Hem dus die helpen kan en ook wil. Die je ook echt helpen zal. Als je tpt Hem komt met je problemen.

Het boek is misschien wat eentonig, en eenzijdig, gericht op het leven van de ziel en de hemel. Maar juist daardoor is dit boek, de eeuwen door, in de andaacht gebleven. Het gewone aardse leven wordt een beetje miskent en vergeten.

Een porfessor had het boek aangeschaft en zat er urenlang in te lezen. Hij beefde want het was in Rotterdam in de oorlog van 1940-1945. Met vrouw en kinderen zal hij in een huis dat zomaar, plotseing kon worden weggebombardeerd. En hij las en las en las…                                         

Vooral één fragment had hem heel heftig geraakt: “U moest u eigenlijk bij al uw doen en denken zo gedragen alsof u wist dat het uw stervensdag zou zijn. Als u een goed geweten zou hebben zou u niet zo bang zijn voor de dood. Het zou beter zijn om er voor te zorgen geen zonden te doen dan weg te lopen voor de dood. Als u vandaag niet klaar bent voor God, hoe zult u het morgen wel zijn? De dag van morgen is gelijk aan die van vandaag; “Onzeker”, en wie weet of u die dag zult beleven?”                                                                                           


Wat baat het een mens of hij lang zal leven? Dat wil zeggen: Wat heeft een mens aan een lang leven. Een lang leven maakt ons geen betere mensen, maar dikwijls vergroot het nog onze schuld tegenover God. Ook komen veel mensen, bij het ouder worden, steeds verder van God vandaan te staan.                                                                                                                           

Als kind geloofden we nog dat God bestaat en dat Hij liefdevol is. Maar bij het ouder worden kalft dat vaak steeds verder af en tenslotten geloven we helemaal niet meer in God. Terwijl Hij ons zo heftig zoekt.

Het is wel zeker dat wij anders over de dood en het leven en denken dan onze vroegere broeder en vriend, maar één ding bindt hij ons steeds weer op het hart: “Volg Jezus Christis na!”. Dat wil zeggen: ga met Jezus verder. Alleen met Hem is er toekomst.                                                                                                                                                                                 Afgezien of we kort of lang leven zullen, zonder Hem hebben we niets te verwachten. Hebben we ook geen toekomst. En Hij, Jezus wacjht p u, op jou, Hij steekt Zijn Heilige handen naar je uit: “Kom, kom tot Mij en Ik zal u rust geven.

Dat is de wijze les van Thomas a Kempis voor 2024. En ook voor alle jaren die daarna nog volgen zullen. Daar moeten we mee rekenen zolang we op aarde zijn. Want weet u… Het is God die ons het leven geeft. En waarom gaaft Hij het ons? Heeft u/ heb jij daar wel eens over nagedacht?                                                                                     

Waarom zou God ons het leven geven, elke dag weer?  Omdat Hij ons liefheeft en de tijd geeft om Hem te zoeken, met heel ons hart en ons hele bestaan. Denkt u, denk jij, daar weer eens over?  Het is nu “heden”.                                                                                   

 In de Bijbel staat dat woordje “heden” heel speciaal: “Heden, zo u Zijn stem hoort (Gods stem, in de Bijbel) verhard uw hart niet, maar laat u leiden.
   

ACHTER JEZUS AAN….

Er was enkele eeuwen terug een heel diepe denker: “Thomas a  Kempis”. Deze, toen nog jonge, Christen probeerde op allerlei manieren om te leven zoals Christus het bedoelde.

Een van zijn meest bekende werken is het boek: ”De navolging van Christus”. In dat boek raadt hij iedereen aan om Jezus te volgen.      

Het is een pittig boek om te lezen. Vooral in onze tijd nemen de meeste mensen zeker niet de tijd om een boek als dit te lezen. Maar is dat juist??

Hij schrijft uitvoerig over het volgen van Jezus…. Maar hij schrijft ook hoe je dat moet en kan doen. Het is geen roman of een licht ontspannend boek, maar het is een boek dat je helpen wil om je weg achter Jezus te gaan. Jouw weg, uw weg.

Voor ieder van ons is die weg anders. Voor veel mensen ook heel zwaar.

 

De titel van het boek wijst naar Jezus.

Naar Hem dus die helpen kan en ook wil. Die je ook echt helpen zal. Als je tpt Hem komt met je problemen.

Het boek is misschien wat eentonig, en eenzijdig, gericht op het leven van de ziel en de hemel. Maar juist daardoor is dit boek, de eeuwen door, in de andaacht gebleven. Het gewone aardse leven wordt een beetje miskent en vergeten.

Een porfessor had het boek aangeschaft en zat er urenlang in te lezen. Hij beefde want het was in Rotterdam in de oorlog van 1940-1945. Met vrouw en kinderen zal hij in een huis dat zomaar, plotseing kon worden weggebombardeerd. En hij las en las en las…                                         

Vooral één fragment had hem heel heftig geraakt: “U moest u eigenlijk bij al uw doen en denken zo gedragen alsof u wist dat het uw stervensdag zou zijn. Als u een goed geweten zou hebben zou u niet zo bang zijn voor de dood. Het zou beter zijn om er voor te zorgen geen zonden te doen dan weg te lopen voor de dood. Als u vandaag niet klaar bent voor God, hoe zult u het morgen wel zijn? De dag van morgen is gelijk aan die van vandaag; “Onzeker”, en wie weet of u die dag zult beleven?”                                                                                           


Wat baat het een mens of hij lang zal leven? Dat wil zeggen: Wat heeft een mens aan een lang leven. Een lang leven maakt ons geen betere mensen, maar dikwijls vergroot het nog onze schuld tegenover God. Ook komen veel mensen, bij het ouder worden, steeds verder van God vandaan te staan.                                                                                                                           

Als kind geloofden we nog dat God bestaat en dat Hij liefdevol is. Maar bij het ouder worden kalft dat vaak steeds verder af en tenslotten geloven we helemaal niet meer in God. Terwijl Hij ons zo heftig zoekt.

Het is wel zeker dat wij anders over de dood en het leven en denken dan onze vroegere broeder en vriend, maar één ding bindt hij ons steeds weer op het hart: “Volg Jezus Christis na!”. Dat wil zeggen: ga met Jezus verder. Alleen met Hem is er toekomst.                                                                                                                                                                                 Afgezien of we kort of lang leven zullen, zonder Hem hebben we niets te verwachten. Hebben we ook geen toekomst. En Hij, Jezus wacjht p u, op jou, Hij steekt Zijn Heilige handen naar je uit: “Kom, kom tot Mij en Ik zal u rust geven.

Dat is de wijze les van Thomas a Kempis voor 2024. En ook voor alle jaren die daarna nog volgen zullen. Daar moeten we mee rekenen zolang we op aarde zijn. Want weet u… Het is God die ons het leven geeft. En waarom gaaft Hij het ons? Heeft u/ heb jij daar wel eens over nagedacht?                                                                                     

Waarom zou God ons het leven geven, elke dag weer?  Omdat Hij ons liefheeft en de tijd geeft om Hem te zoeken, met heel ons hart en ons hele bestaan. Denkt u, denk jij, daar weer eens over?  Het is nu “heden”.                                                                                   

 In de Bijbel staat dat woordje “heden” heel speciaal: “Heden, zo u Zijn stem hoort (Gods stem, in de Bijbel) verhard uw hart niet, maar laat u leiden.