De dienst van God.

 WAT HEERLIJK !!!!

Temidden van alle stormen van het Corona-virus, teleurgestelde mensen, verdampte winsten, uitzichtloze toekomst, demonstraties en protesten, daalde iets van de vrede van het dienen van God in mijn hart….

Weet u wanneer dat was? Nu 11 juni 2020, terwijl mijn laptop heel gewillig avonden van “Nederland Zingt” laat horen. Ogen en oren en hart genieten met volle teugen. Wat zijn we rijk, lieve broeder en zuster, als we van Jezus zijn. Zwarte handen bespelen instrumenten, bruine zusters en broeders jubelen over de nieuwe aarde die komt, chinezen zonder mondkapjes galmen de lof van Hem die Zijn leven gaf., Marokkanen en Turken, Nederlanders en Belgen, ze zijn één in Christus de Heere.

We mogen jubelen “Veilig in Jezus armen, veilig aan Jezus hart”. Of wat denkt u van “Vaste Rots van mijn behoud”?

Het orgel jubelt en zingt, de stemmen zijn als een dans door het kerkgewelf…. Doe het maar, zoek het maar op, op You Tube. Daar, bij de Heiland, daar ligt de echte rust en echte vrede. Terwijl je geniet van dit onvervalste uiten van ons geloof gaan je gedachten ongemerkt met je aan de haal, Het vertroost en bemoedigt, maar het geeft ook weemoed in je hart als je er dan aan denkt dat onze regering ons verbiedt om te zingen in de kerk. Wat een winst voor de vijand van het werk van Jezus Christus!

Zijn gemeente zingt niet meer, En dat terwijl in de Bijbel staat dat onze God woont op de lofzangen. Dit kan toch niet waar zijn?? De gemeente van Christus zwijgt en zingt niet meer de lof van de Heere God. En dan nog erger: Veel leden van de gemeente zijn het er roerend mee eens.

Broeders en zusters dat kan toch niet…

We zullen er toch in ieder geval veel pijn over hebben…. Of niet dan?

Ja, maar het is voor ons bestwil. De kerk is zo gevaarlijk voor de doorbraak van Corona… Is dat echt zo?

Lieve mensen zo is het niet. Het lijkt wel waar te zijn, maar er is een onderliggend probleem: We leven niet meer met de levende God en met de levende Christus. We zijn van de steenrots afgevallen, Jezus is niet meer alles voor Nederland. Dat is het echte probleem! Eigenlijk hebben we geen plaats meer voor God. We leven niet met Hem. En dan moet Hij toch maar goed voor ons zijn. En als Hij dat niet doet, dan gaan we maar andere hulp zoeken; Boedha, yoga, sensitivitytraining, occulte spelletjes voor tijdverdrijf…. Angstverdrijving..

Vrienden van het kruis van Jezus Christus, vrienden van het Woord van God; laten we één zijn en zingen: “Kom Jezus kom”. Nee niet op de wolken om de nieuwe wereld te stichten. Miljarden kennen Hem niet. En ze hebben Hem zo nodig in de nood van deze wereld, in de chaos van Corona, Op een planeet vol verwarring. Laten we eensgezind de knieën buigen en onze zonden belijden. Ons leven zonder Hem uithuilen bij Hem die ons zoekt.

What do you want to do ?

New mail