Verdieping in de Bijbel

Op deze pagina's vindt u korte stukjes om over na te denken. 

*) God van overal                              *) ik, uitverkoren?

*) bidden                                              *) wat geloven?

*) vervagend kruis

*) uw bewaarder

*) Gods liefde

*) de stille week

*) Jezus na pasen