Rampen door de vele regens

Het is al weer een paar weken dat we thuis zijn. We hadden al verschillende berichten ontvangen over overstromingen in Peru. Maar zoals het nu is kennen onze broeders het niet. Dit is nooit zo geweest.

We vinden het de moeite waard om u een paar foto's toe te sturen. Het zijn meest foto's uit de Peruaanse pers. Enkelen zijn van broeders die we kennen.

De nood is hoog. We hebben op dit moment geen enkel overzicht hoe wij hiervandaan zouden kunnen helpen. Bid alstublieft voor de mensen daar. Speciaal voor onze broeders en zusters. Zij bidden vaak voor ons hier in Nederland. Ons land staat bekend als een goddeloos land, waar alles mag wat in strijd is met Gods geboden. Daarom bidden zij voor ons land om de zegen van de Heere God en de werking van de Heilige Geest in de harten van de regeerders.

De foto's zijn niet geweldig maar ze geven wel een echt beeld van de nood waarin de mensen moeten leven. In meer dan 800 plaatsen (dorpen en stedes) is de noodtoestand afgekondigd opdat de regering in kan grijpe op speciale manier.

We geven u deze foto's om een beter beeld te hebben van alles wat er bij deze (meest arme) mensen afspeelt.