Waarom: "Website van Jan en Nellie"?

Omdat we samen meer dan 40 jaar hebben mogen werken in Gods Koninkrijk. Het is een tijd geweest van veel moeten leren. Vooral in de laatste 15 jaar dat we werkten in Peru. De enorme verschillen in culturen, zette ons soms voor heel moeilijke opgaven.

We hebben ondanks altijd geprobeerd om het “kruis hoog te houden”. In figuurlijke zin natuurlijk. We hebben Jezus aan de mensen mogen voorstellen. Zijn liefde en bewogenheid met mensen. Wat voor mensen het dan ook zijn. Jezus Christus; Hij is de hoop voor de toekomst. Bij Hem is toekomst voor ieder mensenkind op de hele wereld.

Het doel van deze site was oorspronkelijk het contact onderhouden met vrienden en bekenden. Maar stapje voor stapje is het uitgegroeid met een paar zijtakken die, nu we ons langzaam aan terugtrekken uit Peru, best wat mogen uitgroeien. We willen graag onze ervaring benutten in ons eigen land.

 

In dit werk hadden en hebben we ieder ons eigen plekje en ons eigen taak.

In Tilburg beheerde Nellie "De Bijbelwinkel"en ving de mensen op die met problemen en vragen naar ons toekwamen. Soms was dit best moeilijk. Maar meestal was het heel fijn en heel bijzonder om mensen te kunnen helpen om de weg te vinden in de Bijbel, het Woord van God. Maar ook om hen te helpen de weg te vinden naar God zelf.

Jan was in Tilburg de man van de straat en zondagse preken.

Later werd het voor Nellie de klas met vrouwen bij de Indianen-stammen in Peru. Nog boeiender en helaas ook... nog zwaarder, nog harder werken. De vreugde die er tegenover staat is natuurlijk veel groter.

Het mannenwerk werd het opleiden van dominees, leiders van zondagscholen, ouderlingen en leiders van jeugdgroepen. Samen verheugden we ons in het werk en we mochten vruchten zien. Kleine gemeenten groeiden uit. Grotere gemeenten kregen meer structuur. En zo zien we met vreugde terug op een leven dat heel vol was maar vooral ook heel vreugdevol.

Nu komt er steeds meer tijd vrij voor werk in eigen land. We noemen zomaar een paar dingen: Voorgaan in gemeenten in de zondagse diensten, verzorgen van lezingen voor verenigingen, spreekbeurten op speciale avonden en verder eigenelijk van alles wat zich voordoet.

Een speciaal stukje werk hebben we gevonden via onze website: "Anonieme pastorale hulp". Heel bijzonder wat we al hebben kunnen doen. 

We willen nu onze site behoorlijk veranderen zodat het ook voor mensen die de Bijbel (nog) niet kennen zich op onze site "thuis" kunnen voelen. In de loop van de komende weken hopen we deze veranderingen te verwezenlijken. U zult dan zelf het resultaat wel zien.

Neem een kijkje bij Nellie in de klas.    KLIK HIER

of

bezoek de overwegend mannelijke cursus in een bergdorp   KLIK HIER

VOOR CONTACT, AANVRAAG TELEFOONNUMMER, ENZ.:  KLIK HIER

Het regenwoud in het grensgebied Brasil-Peru 

De bekende

De bekende "STROOIDAGEN" in Tilburg vergeten we nooit. Wie is er in die tijd niet in Tilburg geweest...
Naar Peru is iets moeilijker....