Lees dit aandachtig en pas het toe in je leven.

„Neerslachtige christen, durf kerstdagen prekend in te gaan”

Het valt niet mee om depressief te zijn. maar tijdens de feestdagen is dat extra zwaar. Reden voor de Amerikaanse predikant en hoogleraar dr. David Murray om een open brief te schrijven aan neerslachtige christenen.

Depressieve mensen kunnen als een berg opzien tegen de feest­dagen Het idee zich te moeten begeven onder gelukkige mensen vervult hen met afgrijzen en de gedachte aan geliefden die ze moeten missen, maakt hen somber. Sommigen ontvluchten daarom de lawaaie­rige drukte en de sociale verplich­tingen of vallen scherp uit tegen ongevoelige en zorgeloze men­sen die hen willen opvrolijken. Anderen vervallen in ongeremd schransen, drinken en televisie­kijken.

De predikant van de Free Reformed Church in Grand Rapids, die eerder publiceerde over geluk en vreugde, doet een handreiking.Een samenvatting van zeven suggesties.

1.    Bid

Misschien een open deur. maar breng je last bij God, vertel Hem over je angst en afschuw en zoek Zijn hulp in deze donkere dagen. Klaag, belijd, pleit en beloof: Ik zal erop vertrouwen dat U me draagt en zelfs deze tijd gebruikt voor mijn genezing."

2. Deel

Niet iedereen begrijpt depres­sie. maar sommigen doen dat wel. Bel hen op, of beter: ontmoet hen en praat met hen over wat je bezighoudt. Vraag hen voor je te bidden en je te steunen. Vraag hen of ze aan je zijde willen zijn in sociale situaties, om je te beschermen tegen mensen die niet begrijpen hoe jij je voelt en je te helpen als jij je stilletjes wilt terugtrekken omdat je grens is bereikt."

3. Plan

Het Is niet wijs om je volledig terug te trekken uit het openbare leven, evenmin is het wijs om jezelf te dwingen overal b(j te zijn Bedenk van tevoren welke bijeenkomsten je wilt bezoeken en hoelang je daar wilt blijven. Je hebt tijd nodig om rust te vinden en op te laden.'

4. Routine

Je lichaam, geest en ziel varen er wel bij als je de gewone patronen volgt van slapen, eten, werken en ontspannen. De kerst­vakantie kan dit schema flink in de war schoppen. Probeer zoveel mogelijk je gewone ritme aan te houden.

5.    Doe aan lichaamsbeweging

.In deze periode zit je veel en is er veel, heel veel eten. Voor je fysieke, mentale en geestelijke gezondheid is het goed om met enige discipline lichamelijk actief te zijn. Probeer naar buiten te gaan en wandel dagelijks twintig á dertig minuten in daglicht.’

6 Preek legen Jezelf

Je houdt jezelf in gedachten dingen voor: dat is het verhaal dat je jezelf vertelt. Donkere hoofdstukken over verlies worden opgevolgd door lichtere para­grafen. Door Gods genade ben je gaan inzien hoeveel je nog hebt om voor te leven.

Ik daag je uit een hoofdstuk te schrijven over de vervreemding die is ontstaan tussen bijvoor­beeld jou en je dochter en hoe je haar mist. Mag ik de suggestie doen dat je (terwijl je doorgaat met bidden voor en werken aan verzoening) parallel hieraan een gedeelte schrijft over de verzoe­ning die God door Zijn Zoon tot stand gebracht heeft?

Het is verbazend hoe het Evangelie de grootste pijn kan veranderen in een goede therapie. Je kunt het Evangelie ook zingen, doe dat dus gerust En ga tijdens Kerst naar de kerk *

7. Preek tegen anderen

    Ik wil je niet een te grote last opleggen, maar je zou kunnen uitkijken naar kansen om tegenover een ander te getuigen van wat Gods genade voor je bete­kent in deze dagen. Soms is het toespreken van anderen de beste manier om jezelf toe te spreken.

(Overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad)