Hoe komt dat toch?.....

Waarom kun je het niet meer trekken?

Varander je leven…... door na te denken over Woorden die God tot je zegt.

Een kleine Bijbel-overdenking om wat moed te scheppen. Een paar woorden uit Psalm 85: “Ik zal horen  wat God de Heere spreken zal”.“Ik wil luisteren naar wat de Heere God tegen mij zeggen wil”.

Wat is dat toch vaak een probleem: rustig gelovig zijn in onze dagen… en weken … en maanden! Rustig gelovig te zijn als het rondom stormt. Je dan zomaar rustig aan God vasthouden, aan Jezus Christus. Zonder angst en met goede hoop.

Ik hoor mensen tot de uitdrukking komen: “Ik trek het niet meer!”En dat denken veel meer mensen…..

En daar kan ik ook inkomen als je God niet kent en niet van Jezus bent. Maar ik kan er niet inkomen, ik wil er niet inkomen als je de Bijbel en het geloof in Jezus kent. Dan hoef je zoiets niet te zeggen. Weet je, dan mag je zoiets niet zeggen. Als je de Heiland kent is het niet nodig om zo te denken!

Psalm 85 is een lof- en danklied. “U bent Uw land goed gezind geweest, HEERE”. Deze Psalm hoort bij de tempelliederen van die tijd. Het tempelkoor galmt en jubelt in dit lied over de wonderheerlijke verlossing uit gevangenschap en heftig drukkend leed en verdriet.

In vers 9 is dan alles stil. De lof heeft geklonken. Het blijkt wat door te dringen tot de harten van de mensen: God is goed. Hij staat boven alles. Hij wil ons horen en zien in onze gebeden en klachten.

Maar Hij wil ook dat ik naar Hem luister! Dat ik stil naar Hem luister. Hoor de stem van de solist uit het koor: Hij vertolkt de gedachten van de harten die vervult zijn met de liefde van God.

Luister: “Ik zal luisteren wat Heere tegen mij zegt. Ik zal er naar luisteren”. Wij willen vaak zelf zo graag praten en zeggen hoe het moet, en wat er gedaan moet worden, en wat helpt en wat we kunnen verwachten…. En we vergeten dat er van ons uit helemaal geen verwachting is. We zullen dit en zullen dat…. Maar al met al komt er nergens iets van terecht.En door ons bezig zijn op onze manier weten we helemaal niet wat God de Heere wil zegge tegen ons. Als je luistert, dan kun je het horen.

De solozanger zegt het er gelijk bij: “…want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstelingen van vrede spreken”. Vrede rond om hen heen en vrede in hun hart. Dat is het wat God geven wil. Dat bezong de solist van toen, maar dat mag de gelovige van nu ook uit volle borst zingen!

Lieve vrienden, broeders en zusters, het is zo’n heerlijke weelde als je iets van de vrede en vreugde ervaart in je hart. Dan kan de storm zijn kop hoog opsteken. Dan kunnen de golven je leven beuken…. Maar dan ervaar je wat er verder staat: Zijn heil (heling, genezing) is nabij allen die de Heere vrezen. Die met eerbied en ontzag vervuld, in dankbare liefde aan Hem verbonden zijn. Ik zal luisteren… Maak het tot je levensdoel: Luisteren wat de Heere God zegt, wat Jezus zegt, dan hoef je nooit meer te roepen: “Ik kan het niet meer trekken”. Maar dan breng je alles gewoon bij Hem.

Zoek je contact, zoekt u contact? 

Klik hier:  http://www.evangelist-van-dooijeweert.com/235697862

What do you want to do ?

New mail