Wat mag ik geloven?

Vraag voor Evangelist van Dooijeweert
Ik ben opgegroeid in een Reformatorische kerk. Ik denk dat het niet zo belangrijk is om te zeggen in welk kerkverband. Ik heb een paar vragen waar ik een eerlijk antwoord op wil hebben. Ik heb hoop dat u dat durft te geven. Ik heb namelijk verschillende keren met mensen over mijn vragen gesproken. Ik heb ook heel wat preken gehoord over de onderwerpen waarover het gaat. Maar ik kom eigenlijk geen stap verder. Ik wil gewoon een eerlijk antwoord. Als ik er met mensen over praat krijg ik vaak het gevoel dat ze ook niet echt weten hoe het zit. Een open antwoord wil ik graag hebben. Open en eerlijk. Niet dogmatisch of theologisch.

Mijn eerste en grootste vraag is deze: Wat moet ik met de volgende tekst? “Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.” Johannes 1:12

Bij ons in de kerk wordt gewoon rechtuit gezegd: “Je kunt Jezus niet aannemen”. En ook wel: “Er zijn mensen die denken dat ze Jezus aangenomen hebben, maar zij hebben een gestolen Jezus”. Zo ongeveer wort het gezegd. Ik word hier altijd weer heel ongelukkig door. Ik wil zo heel graag een kind van God zijn en juist deze tekst geeft mij zoveel hoop. Maar hoe kan ik dan Jezus aannemen? Ik wil alleen leven voor Hem.

Mijn tweede vraag: “Hoe moet ik Openbaring 3:20 lezen? “Zie Ik sta aan deur en Ik klop, enzovoort”.
Is het waar dat je zelf de deur van je hart niet kunt openen?”

Dat zijn mijn vragen. Ik wil graag weten hoe u er over denkt. Ik heb vrienden in een Evangelische gemeente en die zeggen dat de mening van onze kerk niet goed Bijbels is. Hoe zit het toch? Het spijt me dat ik het een beetje rommelig neerschrijf, maar ik hoop dat u me begrijpt.
Groeten van Bertram.

Beste Bertram,
Hier moet ik toch echt eens even voor gaan zitten. Ik begrijp je vraag en ik herken ook de reacties die je te horen krijgt. In de eerste plaats is het niet zo belangrijk wat mensen uit een andere kerkelijke richting zeggen, maar wat zegt de Heere Zelf. Het lijkt allemaal zo heel ingewikkeld, maar dat is het toch ook weer niet. Verschillende zaken worden in een dogmatisch jasje geperst. En dat is nu juist wat de Bijbel niet doet. In de Bijbel lezen we heel gewoon, rechtuit, wat God tegen ons zegt. Dat moeten we niet verdraaien, niet inpassen in onze “leer”, en ook niet in een dogma opsluiten.
En… Jezus kunnen we nooit stelen!
Vraag één: Je moet deze tekst in haar context lezen:
Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.
Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
Welke niet uit het bloed, noch uit den wil van het vlees, noch uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. Johannes 1. (HSV)

Het staat er helemaal!
Hij was in de wereld, de wereld heeft Hem niet gekend, maar miskent. Klopt helemaal. Merk je heel goed in het Evangelisatiewerk.
Hij is gekomen tot de Zijnen, de kerk (kerk wil zeggen: wat van de Heere is). Ik trek het nu maar ineens door naar nu. Het gaat natuurlijk in de context om de gemeente van Laodicea.. Maar dat laat ik even liggen omdat het anders veel te lang wordt.
Als ik naar de kerk kijk dan geldt het heel nadrukkelijk voor een heel groot deel van de kerk: Hij is tot de Zijnen gekomen maar velen van de Zijnen (de gedoopten, die hun geloof beleden, zelfs die voorgangers zijn) hebben Hem niet aangenomen. Waarom niet? Om duizend en één reden. Eén van deze redenen is het volgende: Als je zegt dat je Jezus aangenomen hebt dan ben je licht, dan ben van het “juichend Christendom”. Jezus aannemen dat kun je immers niet zomaar. Het moet je gegeven worden. En dat is nog waar ook!
Maar als iets je aangeboden wordt, mag je het dan niet aannemen? Als iets je aangeboden wordt en je neemt het aan; heb je dan gestolen? Of heb je het eerlijk ontvangen?
Als Jezus je in de prediking aangeboden wordt als Verlosser, als Redder, als Zaligmaker…. Mag je dan je hand niet ophouden en eerbiedig en vol verwondering dit onverdiende geschenk in ontvangst nemen? Waarom zou dat niet mogen? De preek is een “welmenend, algemeen aanbod van genade”. Dus het wordt tegen iedereen gezegd die het hoort. Christus nodigt je uit om tot Hem te komen.

Daar zit toch eigenlijk niets geheimzinnigs of moeilijks in!
Het is een onuitsprekelijk wonder als het in je leven zover mag komen dat je bent gaan luisteren en dat je Jezus hebt aangenomen, in ontvangst genomen. Daar stond je met je handen opgehouden naar de hemel: “Och Heere schenk het ook mij…”En Hij verhoorde je gebed. Uit genade. Niet om iets uit ons. Maar de Heere zond Zijn Geest en Die heeft je hart geopend.

Vraag twee:
Het is waar, je kunt zelf de deur van je hart niet openen voor Jezus!
Maar dat is niet het eindantwoord. De Heiland Zelf klopt aan de deur van je hart, van je bestaan, van je leven: “Zie IK sta aan de deur en IK klop”.
Weet Hij dan niet dat ik de deur niet kan openen om Hem binnen te laten?
Ja, zeker wel. Maar Hij weet nog veel meer. Hij weet dat we die deur niet open willen doen. We zijn zo tevreden in het leven in de wereld. We hebben zo echt genoeg aan de dingen van deze aarde. Wat moeten we met Jezus doen?
Jezus aan de ene kant van de deur, ik aan de andere kant. Wat een situatie!!
Jezus de Koning van alle koningen, wil binnengelaten worden in mijn hart. Hij wil er Zijn intrek nemen. Hij wil feest met je vieren. Avondmaal houden.

Hij weet het: Aan de binnenzijde van de deur, aan mijn kant dus, zit een schuif om te openen. Maar, ik zit zo vast in mijn wereldje dat er eigenlijk helemaal geen plaats is voor Jezus. En dan kunnen we wel allerlei uitvluchten verzinnen, zoals: “Geen knop aan de binnenkant”. Of: “Ik kan het niet”. 

We hebben allerlei excuses en uitvluchten, maar we doen de deur niet open en blijven gewoon die we zijn! We doen niets en gaan rustig verder in ons zondig bestaan.
Wat is dan die sleutel om de deur te openen?
Heel eenvoudig: Gods Woord, de Bijbel. Ga er in graven en bestudeer grondig wat de Heere tegen je zegt in dat Woord. Het is persoonlijk aan jou gericht.
Luister naar goede preken. Houdt Bijbelstudie met vrienden en bekenden. Spreek in je huis over de Heere Jezus met veel vrijmoedigheid. Bidt om de werking van de Heilige Geest.
Hier heb je de sleutel van de deur.
Als je zo bezig bent wil de Heilige Geest werken en je alle kracht geven om de deur te openen in Zijn kracht. Luister niet naar allerlei dingen die mensen zeggen. Al is het nog zo goed bedoeld. Luister naar de roepende stem van de Heiland. Belijdt aan Hem de hardheid van je hart, maar ook je verlangen om van Hem te zijn. Hij roept niet alleen: Open de deur en Ik zal binnen komen. Hij wil je ook de kracht geven om de deur te open.

Paulus schrijft aan de Romeinen: :Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader.

John Newton, de harde slavenhandelaar, die Jezus leerde kennen, schreef in een lied:
U nadert tot een Koning.
Leg Hem gerust lange smeekbeden voor.
Want Hij is zo genadig en machtig,
Dat je nooit om te veel kunt vragen.

Ik hoop dat je hier wat verder mee komt.
Hartelijke groeten en Gods rijke zegen.
Evangelist J W N van Dooijeweert