Nederland in nood

GEBED VOOR NEDERLAND


1. Heer, och zend de spade regen
Op ’t gezaaide door Uw hand;
Stort een nieuwe rijke zegen
Over 't dorre Nederland.

Koor.
Zend een kool van 't altaar neder,
Vul ons met dat heilig vuur
Heil ‘ge Geest, zo zacht en teder,
O! daal neder in dit uur!

2. Doe ons land en volk herleven;
Lieve Heiland, wil dit doen;
Gij, die macht hebt om te geven,
Maak Uw akker fris en groen.
Koor

3. Slechts één bede, lieve Heiland,
Hoor die en beschaam ons niet:
Werk met Geesteskracht in Neêrland
Zodat elkeen tot U vliedt.
Koor

4.
Werp terneder satans sterkten
Maak beschaamd, die tegenstaan.
Red hen, die eerst medewerkten
En weer zijn teruggegaan.
Koor

5. Geef hun, die Uw heil verwachten
Heiliging door bloed en vuur,
Gord hen aan met Geesteskrachten;
Doe het, Heiland, in dit uur.
Koor

6. Heer! zie Uw verlosten komen,
Smekend komen, hoor hun beê.
Zend die milde Geestesstromen
Op ons neer, deel and'ren mee.
Koor

melodie: Hoger dan de blauwe luchten
En de sterretjes van goud
Woont de Vader in de hemel
Die van alle kindren houdt
Refrein kan weer opnieuw met deze melodie