"ANDREAS WERK"
Johannes 1:43a

Stichting: "Andreas Werk"

Is een kleine stichting die opgericht is in het jaar 2000. Speciaal om het ons mogelijk te maken om in Peru te gaan werken.

Het bestuur bestaat momenteel uit 3 personen plus een adviseur:

Reinier de Bruin - Ede; voorzitter

Mario Herrera - Gorinchem; secretaris

Johan van Beijnum - Oosterhout (Nijmegen); penningmeester

Adviseur: Henk van der Zwan - Bennekom 

Als voormalige veldwerkers zijn aan de stichting verbonden; Jan en Nellie van Dooijeweert, als zendingsechtpaar dat werkzaam was in de bergen en in de jungle van Peru.

In Peru is de stichting bekend onder de naam "Obra de Andres"

Familie van Dooijeweert is aan het afbouwen. Het werk wordt  momenteel uitgevoerd door Mario Herrera in Gorinchem.

"Andreas Werk" is gekwalificeerd als ANBI stichting.

Dat wil zeggen dat u uw giften kunt aftrekken van de belasting.

Ons werk is in zijn geheel afhankelijk van giften. Toch hebben we gekozen om niet aan actieve fondswerving te doen. Dat wil zeggen dat u geen fonswervings-advertenties van onze stichting te zien krijgt. U krijgt ook geen acceptgiro's in uw brievenbus.

In de eerste plaats zien we op de handen van onze Koning. We mogen ervaren dat een grote vriendenkring, niet alleen in gebed met ons meeleeft, maar ook steeds weer spontaan haar bijdrage levert in de kosten van ons werk.

De kosten zijn niet laag! Wat denkt u van de verspreiding van Bijbels? Om tienduizenden Bijbels per jaar te kunnen verspreiden is er veel geld nodig. We kopen de Bijbels in en verkopen ze voor een lagere prijs in Peru. De Indianenstammen krijgen de Bijbels gratis.

We bedanken alle broeders en zusters, die meehelpen om dit werk te kunnen verwezenlijken, heel hartelijk. Het verspreiden van Bijbels is vooral in de binnenlanden en in de bergdorpen heel belangrijk. De mensen daar hebben geen inkomsten en ze roepen om Bijbels.

Behalve de Bijbelverspreiding gaat nog steeds het lesgeven door en ook het gevangeniswerk is sterk toegenomen.

IBAN: NL53 RABO 0133 94999 0 t.n.v. Andreas Werk Waddinxveen

"Andreas Werk" - de schakel tussen broeders en zusters in Peru en in Nederland.