Het echte "bergvolk"

SANTA LUCIA

Wat hebben we hier een ongelooflijk heerlijke tijd gehad. We waren één, helemaal één met elkaar; deze eenvoudige mensen uit de bergen en Faustino en ik als mensen uit een andere wereld. We waren samen in een heel andere wereld: De wereld van Gods Koninkrijk.

Wat een heerlijk wonder: Ook daar zoekt de Heere God mensen op. Ook daar werkt de Heilige Geest met kracht in de harten van mensen.

Het was een echte vreugde om met hen samen te (her)ontdekken hoe groot onze God is, maar vooral hoe vol liefde en barmhartigheid Hij is.