Huwelijks jubileum

Beste vrienden,

Op 21 september aanstaande hopen wij, zo de Heere wil en wij leven, te gedenken dat we 60 jaar door het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. We willen dit in de stilte van onze familiekring gedenken.

Aan het einde van deze lange periode mogen we terugzien op een “werkleven”. Het is vaak heel hard werken geweest. Maar altijd met veel vreugde. Ook met veel liefde van heel veel broeders en zusters als achterban. Veel meeleven en gebed heeft ons gesteund in al die jaren.

We hebben 60 jaar van lief en leed, van vreugde en verdriet achter de rug. Maar ook bovenal 60 jaar onder de zorg van onze trouwe God en Vader. In die periode hebben we veel mogen leren over de dienst van de Heere. De Heere is goed voor ons geweest. Hij heeft ons verblijdt met 23 kleinkinderen en 23 achterkleinkinderen.

Van de 6 kinderen die wij van Hem ontvingen is Hans na 2 dagen overleden. Toch hoort hij er nog altijd bij, en we mogen vast geloven dat hem een beter lot bereidt is.

Ons nageslacht woont overal heen verspreidt. Enkelen zitten heel ver weg. Een kleinzoon doet dienst in Irak bij de bewaking, een kleinzoon woont en werkt in Brazilië, een kleindochter en haar man en 6 kinderen werken als zendingsarts in Ecuador. De anderen hebben hun weg en werk gevonden op diverse plaatsen in Nederland.

We vragen graag uw gebed voor de laatste etappe van ons leven. Je kunt het misschien niet geloven maar de 60 jaar zijn omgevlogen. We kijken elkaar soms verbaasd aan: "Kun jij geloven dat het 60 jaar is?" Het lijkt zo kort. Maar het is toch de werkelijkheid.

Verschillenden van u hebben ons gevolgd door de jaren heen, in Tilburg, in “de Rechte straat" en in Peru. U heeft voor een deel kunnen meebeleven wat wij tegenkwamen in het werk. Daarom zult u ook kunnen begrijpen dat verwondering onze harten vaak vervult, omdat de grote Zender van Zijn dienstknechten ook ons wilde gebruiken in het werk in Zijn Koninkrijk. Het is voor ons een koninklijk werk geweest: hoog in de bergen van Peru,  diep in de jungle aan de Amazone en de Marañon, de Rio Ene, Rio Pyrené, Rio Tigris, Ucayali, Puto Mayo en nog veel meer. Maar ook in de steden aan de kust.

Bij armen en rijken, bij berooiden en hulpbehoevenden.... We mochten hen wijzen op de Heiland der wereld. We mochten ruim veertigduizend, leidinggevenden en voorgangers, les geven en inleiden in veel onbekende dingen van ons geloof.

Van verschillenden broeders en zusters mogen we zeker geloven dat zij door het contact met het Evangelie zijn overgegaan van het rijk der duisternis in het rijk van het Licht. Zij hebben hun ogen mogen richten op onze Heiland Jezus Christus. Dat gebeurde in Peru zowel als in Nederland. We wensen u allen van harte Gods zegen toe en hopen en bidden om zijn zegen ook speciaal in de kerken van Nederland.

En nu juist in deze tijd onze broeder Mario Herrera, samen met Zijn vrouw Dicky, die ons werk overnam, in Peru zijn, is er wel eens een brok in onze keel en een stil heimwee naar de jaren die we daar mochten doorbrengen. Maar we mogen dan hier met vreugde toch nog dienstbaar zijn, zij het dan op een heel andere manier.

De Heere geeft het ons dat we ons nog steeds kunnen inzetten om, vooral jongere mensen, wat te helpen in de worstelingen van het leven. Vaak zijn dat diepe worstelingen op het geestelijk vlak, maar ook in het gewone dagelijkse leven. Door de omstandigheden rondom ons zijn de vragen om hulp op onze website toegenomen. Dat vraagt om een kleine verandering in de organisatie van onze site om de mogelijkheid voor pastorale begeleiding zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

We vinden dat een heel mooie verandering die we tegelijk met ons huwelijksjubileum graag onder uw aandacht brengen. We hebben besloten om de begeleiding wat uit te breiden door middel van coaching gesprekken. Dat geeft vaak mogelijkheden om dieper tot de kern door te dringen dan met schriftelijk contact.

Ontvang allemaal onze hartelijke groeten en Gods zegen!

Hem zij alle eer en de dank van nu aan tot in alle eeuwigheid.

Daarnaast ook iedereen hartelijk bedankt, iedereen die meeleefde, mee bad en mee dacht in dit bijzonder mooie leven.

 Jan en Nellie van Dooijeweert