klik onderaan op de kleine afbeelding en bekijk het op groter formaat

Een kleine fotocollage.

Broeder Filiberto is één van de 10 zendelingen die we hebben uitgezonden. Zij zijn geen bestudeerde wondermensen. Deze tien mensen zijn gedreven mensen. In de kracht van de Heilige Geest gaan ze op pad; hoog in de bergen en diep in de jungle. Maar ook in de criminele delen van de grote steden hebben ze hun werk.

Filiberto is afgestudeerd dominee, maar gedreven door een intens verlangen om zijn volksgenoten te winnen voor de Heiland is hij altijd in actie. Hij zit thuis aan de radio (donatie van onze stichting) of hij trekt  "naar boven". Dat is het geval met deze collage. Ze hadden daar op 5000 meter hoogte een conferentie, een cursus, met een veertigtal voorgangers. Tevens hebben ze in een grote plaats geevangeliseerd. Er zijn mensen tot geloof gekomen. Er zijn mensen gedoopt. Er waren mensen die hun keven moesten regelen tussen hen zelf en de Heere God. Al met al een ingrijpend gebeuren op deze grote hoogte. Filiberto stuurde me deze collage, ik heb alleen machine vertaling toegepast. Dus: vergeef me de fouten die in de vertaling zitten