De wereld staat in brand

IK ZAL OPSTAAN EN NAAR MIJN VADER GAAN....!

IK ZAL OPSTAAN EN NAAR MIJN VADER GAAN....!

CHRISTENEN STA OP UIT UW DOODSLAAP

DE WERELD STAAT AAN ALLE KANTEN IN DE BRAND

Nee! Niet opstaan om de barricades op te gaan.
Dat hebben we lang genoeg gedaan. We hebben elkaar verketterd, bespot, veracht, gehaat, geminacht, bestempeld, bevuild, verloochend, om zeep geholpen, waanzin wijs gemaakt, de Bijbel aangepast aan onze verlangens, de mensen lasten opgelegd die niet te dragen zijn, opgeroepen om te kreunen en te klagen, wijs gemaakt dat je eerst uitverkoren moet zijn, gezegd dat Jezus zo verborgen is, geroepen dat we Jezus aan moeten nemen “Hij wordt in je handen gelegd”, opgeroepen om te juichen omdat God liefde is. En het wierp niet veel vruchten af.

We hebben gedreigd met de hel, geheerst met het Woord van God in de hand, mensen die eerlijk met vragen kwamen hebben we afgezouten, mensen die zeiden roeping te hebben we gewoon aan de kant gezet, als mensen onze mening vroegen over Corona-virus zwegen we of stonden wat met onze vingers te wriemelen, een boodschap hadden we eigenlijk niet, we dreigden de zondaren en lieten alles zoals het was.
Je kunt wel een paar zinnetjes vinden om mij op mijn vingers te tikken, toch?

Want dat doen we toch zo graag! Die is fout, en die heeft een verkeerde leer, en die weet alles beter, en die eigent zich alles maar toe, en die doopt kinderen, en die praat gewoon met mensen die helemaal niet geloven, en die heeft contact met anders geaarde mensen, en daar kan iedereen dominee worden, en die zijn zo somber, en die doen maar of alles kan….
Wilt u, wil jij, dat ik nog een poosje door ga?
Of doe je dat zelf wel? Herkent u, herken jij dingen van jezelf?
Welnu, dan wordt het hoog tijd! Tijd om op te staan uit onze Christelijke doodslaap.

Tijd om handen in eigen boezem te steken. Tijd om eens kritisch te worden naar onszelf en een ander ook het leven te gunnen. Tijd om naar Gods Woord te luisteren en niet naar mensen die het je wel eens zullen vertellen hoe het uitgelegd moet worden.
We zitten nu een paar maanden in de Corona crisis, en het is niet in een dag op te schrijven wat ik voor onzin en gissingen en veronderstellingen gehoord heb. Van onze regering, van deskundigen, van ondeskundigen, van niet christelijken, van christelijken.

Van mensen die vroeger de kerk plat liepen en het nu toch wel erg gemakkelijk vinden dat je de kerk niet in kunt.
Maar het ergst van alles; We hebben onze stem nooit laten horen als Christenen. Waarom niet? Hebben we geen boodschap meer? Is God niet meer de Almachtige? Staat God niet meer boven alle beraadslagingen van mensen. Staat God niet boven het Corona virus? Waarom kiezen we niet duidelijk voor Hem en Zijn dienst?

Heeft u het wel eens gelezen; dat verhaal van die drie jongens in Daniel 3. Ze knielden niet voor het beeld dat de koning gemaakt had. Rechtop bleven ze staan. En toen ze bij de koning moesten komen kregen ze nog een keer kans om te overleven. Wat zeiden ze: Het si niet nodig koning, om antwoord te geven”. Weet waarom ze dat zeiden? Omdat ze wisten dat God boven alles staat.

En wij vandaag? We laten ons aanpraten dat die plaats waar de Heere Jezus als Heiland aan de mensen wordt gepredikt, aangeboden, de plaats waar de liefde van God wordt getoond en uitgeroepen tot iedereen die maar horen wil, die plaats waar God Zijn kinderen vertroost en bemoedigd en versterkt….
Die plaats laten we zomaar sluiten en neerzetten als de gevaarlijkste plaats voor de verspreiding van het Corona virus. Ik ben het met een heleboel argumenten die geuit worden wel eens hoor, maar ik hoor niet veel positiefs uit de kerken. We zijn het met alles wat de wetenschap en de wereld zegt eens. We gedragen ons als Christenen heel correct. Doen precies wat de wijze mannen zeggen.

Ik stop met proberen om alles te benoemen!
Ik hoop dat er bij u en bij jullie wat wakker wordt. Ik hoop dat er een lichtje gaat branden zodat we als kerken (Evangelische, Katholieke, Reformatorische, Hervormde, Uitgetreden en Herstelde kerken) het GROTE LICHT laten schijnen naar buiten, naar regeringen, naar elkaar, naar buren en kennissen.
De wereld staat in de brand. Grote economen vrezen een vreselijke economische terugslag. Grote geleerden voorspellen dat de wereld nooit meer wordt zoals zij was voor de Corona pandemie. Godsdienstige groepen voorspellen dat dit het begin van het einde is. De wereld kraakt van de ellende.
Maar…. We weten niets als we niet bij onze God te rade gaan, op onze knieën , met een verbroken hart. Hij alleen kan echt helpen. Hem komt de lof en de glorie toe, ook dwars
door alle problemen heen.

What do you want to do ?

New mail