UW BEWAARDER

In Psalm 121 is de dichter helemaal gegrepen door de wondere gedachte dat God BEWAARDER is.

Zes keer komt het woord bewaren in deze Psalm voor. De Psalm is opgebouwd rondom dit woord. Werkwoord en zelfstandig naamwoord.
WERKWOORD: De Heere zal u bewaren. Hij zal uw ziel bewaren. Hij zal uw uitgag en ingang bewaren! Uw ziel en heel uw levensweg. Het uitgaan en ingaan.
ZELFSTANDIG NAAMWOORD: Uw Bewaarder zal niet sluimeren, de Bewaarder van Israel slaapt niet. De Heere is uw Bewaarder. 
Onze God, de God van Israel, de Schepper van hemel en aarde, is geen God in ruste. Hij is een werkzame, een waakzame God. Zorgzaam zoekend en bewarend. We kennen Hem uit Zijn daden in de geschiedenis, maar ook uit ons eigen leven.... als we tenminste opletten. Gods daden maken de geschiedenis tot "heilsgeschiedenis".
We kennen God als Bewaarder doordat we meemaken dat Hij ons bewaart. Wat bewaar je eigenlijk? Iets wat je niet kwijt wilt, wat je niet verliezen wilt. Denk in dit verband aan de Goede Herder in de gelijkenis van Lukas 15. Het klinkt misschiin wat ongewoon; De Heere wil ons niet kwijt. Hij wil u niet kwijt. Hij wil jou niet kwijt. In die zin: Hij wil niet dat we verloren gaan!
Van ons uit is geen andere verwachting dan verloren gaan, kwijt raken. Ons verliezen aan de wereld, aan het leven. Dan zijn we verloren en we worden gemist. Dat wil God niet. Nooit kun je dat genoeg op je af laten komen. God is de Bewaarder... Hij wil niet dat iemand gemist word... Leven voor eigen risico; dat is verloren gaan. Leven voor Gods risico; dat is bewaard worden.

Daarom schiet er voor ons maar één ding over: Ons laten bewaren door de Heere God. Werkzaam geloven in de levende God. Met de daad van ons geloven antwoorden op de daad van Gods bewaren. 
Laat deze gedachte u bemoedigen, versterken en troosten in de zorgen van het leven. Ook bij het ouder worden, als we het einde van ons leven zien dichterbij komen; de Heere is uw BEWAARDER. Voor wie en voor wat moet ik dan bang zijn en vrezen. Voor niemand en voor niets. (naar dagboek "Brood voor het hart")

TERUG   BIJBELSTUDIES