Ben jij, bent u, ook verdrietig om alles wat er om je heen gebeurd?

Er zijn heel veel mensen die mopperen....

Ze vinden dat daar een goede rede voor is: "Die Corona blijft maar duren. Het gaat maar niet over..." Een mevrouw zei: "En ze komen maar niet over de brug met dat vaccin tegen Covid-19". Heel veel mensen komen over heel de wereld in opstand tegen alle regeltjes die opgevolgd moeten worden. Welnu het is ook niet allemaal even plezierig, het is zelfs intens verdrietig wat er wereldwijd gebeurd. Duizenden mensen sterven een onverwachte dood. Heel veel mensen worden nooit meer helemaal gezond. De hele economie ontwricht. De samenleving gaat stuk. We kunnen als mensen zo niet leven.

Allemaal waar. Dat kusje van je kleinkind is toch echt wel onmisbaar. En handen schudden was toch ook wel heel vertrouwelijk en hart verwarmend. Het is allemaal weg. De kerken zijn half of helemaal gesloten. Naar het voetballen kun je niet meer.... Maar toch moeten we ons echt afvragen of het wel terecht is om te klagen en zo opstandig te zijn. We hebben jarenlang alles kunnen doen wat we wilden. We reisden en we trokken de hele wereld rond. Was allemaal gewoon. Vakantie naar Australië, naar Amerika, naar Moskou.... Het kon allemaal.... En we vergaten dat er ook nog een God is. Een God die echt bestaat, de God van de Bijbel. De God die ons geschapen heeft en ook alle moois dat we rondom ons heen zien en het moois dat we ver weg in wilde, bruisende natuurgebieden zien.

De God die Zijn Zoon Jezus Christus heeft gegeven om mensen zalig te maken, gelukkig te maken..... Dachten we nog aan Hem? Of lachten we om Hem? Hebben we Hem gelooft en gedankt voor alles wat Hij ons gegeven heeft en nog geeft? Nee en nog eens nee. De Godshuizen (kerken) staan voor een deel leeg. Wie openlijk er voor uit wil komen dat we een Christenland zijn, wordt uitgelachen. "Christendom heeft afgedaan. Die tijd is voorbij!" Ja dat durven we in Nederland te zeggen. En we vergeten dat God ons hoort en ziet.... En in de geschiedenis ook wel eens Zijn zegenende handen terug trok. We hebben er nooit aan gedacht dat Hij dat ook nu nog weer kan doen. We willen het niet zien dat er duizend en één redenen zijn waarom Hij ons niet meer zou willen zegenen. 

Wie verwacht nog alles van Hem? Wie aanbidt Hem met een vurig hart? Wie belijdt nog dat hij of zij in Hem geloofd? Wie komt er nog vooruit dat hij of zij geloofd dat Corona een straf van God kan zijn om ons wakker te schudden?

In de Bijbel is een heel bijzonder boekje te vinden: "De klaagliederen van Jeremia" Je kent hem misschien wel. De klagende, kreunende en steunende profeet.... Maar niet mopperend en niet opstandig, niet verbitterd, niet wijzend naar schuldigen.... maar stil klagend. Klagend naar de Heere God, niet klagend en beschuldigend.... Maar klagend en belijdend.  Eigenlijk zegt hij: “Heere God, ik schaam mij dat ik één van dit volk ben. We hebben het zo verkeerd gedaan. We hebben u vergeten. We hebben tegen U gezondigd. In het laatste hoofdstuk van dit kleine boekje staan verschillende dingen die bijzonder passen in onze tijd. Hoofdstuk 5 is dat. Ik lees zomaar een paar verzen voor u.  Vers 14 “bij de poort zijn geen oude mensen meer”. Zijn ze gestorven of weggevoerd? Weet ik niet maar ik zie één ding dat nu precies eender is.

De ouderen sterven weg door Corona. In plaats dat ze gezellig in een parkje of op een terrasje zitten, liggen ze in het graf. Door de Corona. In datzelfde vers staat dat de jonge mannen geen muziek meer maken. Ziet u het voor u?  De vrolijkheid gaat weg. In de plaats daarvan komt treuren en droefheid. Vers 15 We hebben geen vreugde meer in ons hart. 

En dan even vragend: zegt de profeet dan: "Wie heeft ons dit aangedaan? Zeg het want dan zullen we hem onder handen nemen"?  Zo doen we het toch in onze dagen en maanden met Corona. Nog steeds zijn er mensen die beslist geloven dat China dit expres gedaan heeft. En de regeerders willen niet goed... En de rijkaards van de wereld willen zich verrijken.... en de wereldbevolking moet uitgedund worden..... en.... en..... Allerlei moeilijkheden en verzinsels, nepnieuws en leugens worden verspreid... En iedereen doet mee. Midden in die storm loopt een zwijgende kerk mee in de optocht….

Ik krijg nu, terwijl ik zit te schrijven een appje binnen: “Zelfs al hebben we heel snel een heel goed vaccin, dan zal het toch nog zeker twee jaar duren voor we Corona de baas zijn”. Waar komen toch ineens al die profeten vandaan? Hoe komen allerlei mensen toch aan al die wijsheden om zomaar in de toekomst te kunnen kijken?

Waarom doen we niet net als die profeet:

16 Gevallen is de kroon van ons hoofd!

Wee toch ons, dat wij zo gezondigd hebben!

17 Hierom is ons hart ziek,

om deze dingen zijn onze ogen verduisterd:

18 vanwege de berg Sion, die een woestenij is,

waar vossen op lopen.

19 U, HEERE, zetelt voor eeuwig!

Uw troon is van generatie op generatie!

20 Waarom zou U ons voor altijd vergeten,

zou U ons zo lange tijd verlaten?

21 HEERE, bekeer ons tot U, dan zullen wij bekeerd zijn!

Vernieuw onze dagen als vanouds.

22 Want zou U ons geheel en al verwerpen?

Zou U zozeer op ons vertoornd zijn?

Ik ben er van overtuigd als we zo tot God gaan dat God naar ons luisteren zal. De Corona gaat niet buiten God om. Hij heeft en houd de leiding in handen. Ook in zulke tijden als waar we nu in leven. Dan moeten we niet met de vuist in de lucht gaan staan zwaaien en allerlei schuldigen aanwijzen. De hele wereld is een zondige wereld die los van God wil leven. We willen het goed hebben. Veel geld en grote dingen.

Zonder God. En dat kan niet. We hebben Hem zo hard nodig, elke dag weer opnieuw. We kunnen zonder Hem niet leven. En Hij wil niet zonder mensen zijn. Hij roept ons toe: “Wend u naar Mij toe en wordt behouden. Ik ben God en niemand meer”.

Als we zo aan blok naar Hem zouden terug keren dan zal er iets gebeuren. Iets groots dat mensen niet kunnen bewerken. Geloof in Jezus Christus is de enige echte weg tot verlossing van het Covid virus. Maar tevens ook voor ons persoonlijk leven. Blijf niet zuchten in al de tijdelijke verdrietigheden, maar grijp naar het eeuwige leven….

Vooral voor jonge mensen is het heel hard nodig om Jezus te volgen. Het is moeilijk op de hele wereld en het zal nog moeilijker worden, maar God regeert en zal Zijn almacht tonen.

http://www.evangelist-van-dooijeweert.com/235697862 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail