Inca's en hun geloof

De Inca's, de oerbevolking van Peru, geloofden in een leven na de dood en ze vereerden ook hun voorvaderen.
De lichamen van hun voorvaderen waren de belangrijkste voorwerpen binnen het rijk.
Het was net alsof ze nog leefden, want de Inca's spraken met hun voorvaderen over de dingen die gingen gebeuren. Verder was het vereren van zon en maan heel sterk. Ook allerlei dieren waren symbolen voor hun geloofsleven.

Door de Spanjaarden werd de Bijbel meegebracht voor hun soldaten, maar er waren priesters die het Evanglie ook doorgaven aan de mensen van het land.

Zo leerde een klein gedeelte van de bevolking het Evangelie kennen.

De Rooms Katholieke kerken verrezen waar eerst de heidense tempels stonden.

Met de komst van de Rooms Katholieke kerk in Peru kwm evenwel niet het Bijbels geloof binnen het land. Er kwam wel een christelijke sfeer. Vooral ook een christelijke dwang over alles in het land.

Het echte geloof waar de Bijbel van spreekt, bleef hun vreemd. De christelijke religie vermangde zich een beetje met de heidense gebruiken. De mensen bleven vreemdelingen van wedergeboorte en bekering.

Dit heeft geduurd tot in de 19e eeuw de eerste zendelingen  kwamen. 

 EEN KLEIN STUKJE HISTORIE VAN DE KERK VAN PERU

 De oertijd van het land: Het blinde heidendom. Pré Incas, Incas. Aanbidding van zon en maan

 Tijd van Paticutec. Koning van de Incas. God opende een klein eindje de ogen van de koning en zijn zoon. Zij zagen in dat de zon niet God kon zijn. Zij geloofden dat de echte God, Viracocha, eens Zijn Zoon zou sturen om hen alles te leren.

 De Spanjaarden komen. Enkele priesters hebben hun best gedaan om in Peru het Evangelie te planten. Maar daar kwamen de Spanjaarden niet voor. Het ging hun alleen om het goud van het land.

 Een paar eeuwen later (rond 1850): God zendt de eerste zendelingen. Zij hebben gezwoegd en geleden om het Evangelie overal te brengen.We zien de vruchten in het hele land. Overal zijn gemeenten. Zelfs een paar grote kerkverbanden van 100.000 leden en meer.

 Religie is er veel De tijd waarin we nu leven; Het meest valt natuurlijk de Rooms Katholieke kerk op. Het land is een paar eeuwen lang een typisch Katholiek land geweest- Een groot is geweest deze kerk zo sterk oplostte in de religies van het land. Vaak werd het een mix van Christendom en heidendom. In onze tijd zijn in veel dorpen deze kerken gesloten of funcioneren zeer gebrekkig met hulp vaak van pastores uit het buitenland.

Wat de Evangelische kerken betreft is er ook veel nood;Er zijn bijna geen zendelingen meer. En die er zijn zijn vaak zendingswerkers; piloten, monteurs, bouwers, voorlichters, geneeskundigen... maar geen opleiders. De kerken die er zijn verarmen geestelijk heel sterk. Het opleidingswerk ligt in grote gebieden helemaal stil. Het gevolg zien we overal in het land. Er is geen kennis van de Bijbel. Ieder doet wat hij of zij goed vind. De sekten tieren welig en het echte geloof kwijnt.

 Gelukkig zien we dat God Zelf ingrijpt door in het hele land mannen te roepen van het volk zelf. De tijd is rijp dat de kerk zelf gaat werken. Stichting Andreas Werk heeft bijna 100 mensen in opleiding voor zendeling in eigen land, in eigen regio. De bedoeling is dat deze mensen straks ook les gaan geven in de dorpen aan de rivieren.

 Dit is de nieuwe tijd! God wil Zijn gemeente in Peru actief in het werk betrekken. Hierbij geholpen door helpers uit het buitenland, die alleen maar dienen. Een van de eerste vruchten hebben we van heel dichtbij mogen ervaren. Het bevestigen van nieuwe dominees binnen een Peruaanse kerk.

Met deze achtergronden in ons hoofd mogen we daar nu meebouwen aan een kerk die zich richt op het Woord van God. In alle eenvoud, op allerlei terreinen totaal anders dan in Nederland. Maar wetende God ook naar dit volk (deze volkeren) Zijn liefdehanden uitstrekt.

Cusco zie kaart Peru