Als je er zelf niet meer uitkomt....

.....dan is er bijna altijd wel iemand die je helpen kan. 

Je kunt op deze pagina van onze website absoluut anoniem je vragen en/of problemen doorgeven!

Misschien is het een vraag waar je al lang mee worstelde….

Misschien een vraag die u of jij stelde aan je dominee en je kreeg nooit antwoord….

Misschien is het een zonde die je aan iemand kwijt wilt…of een groot verdriet dat je met niemand kunt delen.

Vertrouw het aan onderstaand vakje toe. Het blijft volkomen geheim. Daarom hoef je er ook je naam niet bij te zetten.

Wil je reactie krijgen dan moet je het zelf aangeven en een mailadres achterlaten. We komen dan zo snel mogelijk op uw vraag of probleem terug. 

"We" dat zijn mijn vrouw en ik. Na een leven van meer dan 50 jaar huwelijk en meer dan 40 jaar "kerkenwerk" in Nederland, België en Peru, zijn we een "twee-eenheid" geworden.

We doen samen ons best om uw probleem zo goed mogelijk in te schatten. Samen zoeken we dan ook naar een antwoord.

Het is ook mogelijk om in een persoonlijk gesprek je probleem toe te lichten.

Een beetje toelichting bij je vraag is voor ons heel fijn om ons beter in te leven in de sfeer waarin je leeft. Het gaat er niet om dat we weten wie je bent of waar je woont, maar alleen hoe de omstandigheden in je leven zijn. Is niet verplicht hoor!

1) je leeftijd:        

2) ben je een man of een vrouw - jongen of meisje

3) bent je kerkelijk opgegroeid of juist helemaal niet

4) is je familie (ook) bij een kerk

5) heb je met een voorganger of ouderling/oudste of hulpverlener

gesproken over je probleem

6) waaraan denkt je zelf om tot een oplossing te komen

7) lees je wel eens / vaak in de Bijbel

8) bid je wel eens / vaak, en aan wie?

9) welke kerk(en) bezoekt je (af en toe)

10 wat spreekt je daar het meest aan

Overdenk deze vragen een beetje uitvoeriger en beantwoordt ze dan met "ja" of "nee". dan helpt je ons heel veel om een antwoord voor je vraag of probleem te vinden.

We bevestigen de ontvangst van uw vraag en doen ons uiterste best om uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden, of om u op een andere manier te helpen.

Misschien heb je andere hulp nodig dan een antwoord op een vraag. Dat kan ook.

Het gaat hierbij uiteraard niet om financiële hulp.                     

Schrijf ons gerust, uw vraag blijft geheim.

Je krijgt gewoon persoonlijk thuis antwoord. Zonder dat een ander er iets van af weet.

 

Schrijf hier uw bericht. Vul het formulier in: