Geloofs vertrouwen leren

OP UW WOORD

....doch op Uw woord zal ik het net uitwerpen. Lucas 5: 5

De Heiland wandelt met een paar discipelen bij het meer van Gennésareth. Petrus en nog verschillende andere mensen hebben daar hun vissersbedrijf. Petrus en een paar helpers, hebben de helen nacht geploeterd. Netten in het water, weer ophalen; niets, een leeg net. De hele nacht vangen ze niets. Toch was dat de tijd om te vissen.

En nu is het al lang dag en dan staat Jezus daar. Die is helemaal geen visser. Maar hij is wel de grote Koning van de hele schepping. Hij geeft Petrus een heel eigenaardige opdracht; Hij draagt hem op om naar de diepte van het meer af te steken en daar, nu, de netten uit te zetten.

Het is een heel vreemde opdracht.

De goede vistijd van de nacht is voorbij. Puur menselijk bekeken en naar vissers ervaring beoordeeld, kun je wel zien dat Hij geen verstand van visserij heeft. Hij heeft geen schijn van kans om iets te vangen.

Maar dan gebeurt er iets heel bijzonders: Petrus sputtert niet tegen, hij lacht die vreemde man niet uit… Er is iets in de woorden van dezen Man dat hem aanmoedigt om te gaan.

Prachtig is dan het antwoord van Petrus. Hij oppert geen enkel bezwaar, hij laat niet horen dat hij wel weet wanneer hij vissen moet.

Hij zegt niet één keer “ja-maar….”

Kortweg antwoordt hij: “op Uw woord zal ik het net uitwerpen”. Wat geweldig om zo te kunnen handelen. Op Uw woord…. ga ik! Op Uw woord…. doe ik! Voor Uw woord buig ik….!

Onvoorwaardelijk gelooft Hij in de opdracht van Jezus. Hij vertrouwt op Zijn kennis. Een stille eerbied dwingt hem om te luisteren. Hij is er van overtuigd, dat deze man weet waarom Hij dit zegt. Ik denk zelfs dat hij niet eens wist dat het Jezus was, de Zoon van God.

Maar wat is het geestelijk gezien heel mooi om, als wij helemaal uitgepraat zijn en het helemaal niet meer zien zitten, gewoon geloven wat God zegt, wat Jezus zegt, wat er in de Bijbel tot ons komt.

Petrus houdt zich vast en trekt zich op aan het woord van de vreemdeling op de oever.

Vertrouwend op dat op dat ene korte zinnetje: “Steek af naar de diepte en werp uw net uit om te vangen”, gaat hij de zee weer op. En dan zet hij de netten uit….. In volle overtuiging dat de opdracht van die man een belofte van vervulling inhoudt. En het gebeurd ook: Petrus heeft hulp nodig om de netten binnen te halen. Zo vol met vis….

Weet je, dat is nu ook een kenmerk van het echte geloof; Gods woord, Jezus woord is genoeg. Meer heb ik niet nodig. Maar let er goed op, het heeft ook nog een andere eigenschap: Het Woord van Jezus, het Woord van God wordt geloofd! Onvoorwaardelijk. In zachte, kalme rust wordt gedaan wat God zegt.

Het is echt een kenmerk van het oprechte geloof om de macht te zien achter de woorden van God. De macht van Hem die voor dat Woord in staat. Lees de Bijbel er maar op na.

Op dat Woord van God kunnen Adam en Eva de grote wereld in….

Op dat ene Woord van God bouwt Noach de ark terwijl  de hemel

strak staat als een metalen koepel, en er in de wijde omtrek geen water te zien is.

Op dat Woord gelooft Abraham in een groot nageslacht, ofschoon hij helemaal geen kinderen heeft.

Op dat Woord blaast Jozua de bazuin tegen Jericho, ofschoon de muren van de stad stevig gefundeerd en fier in de lucht steken.

Het geloof rekent met het Woord alleen.

Op Uw woord, dat is naar Gods roeping in ons leven.

Hopen op Gods Woord, Vertrouwen op Gods Woord, je vast grijpen aan dat Woord…. ondanks mijn ervaring. Ondanks alle dingen die ik niet begrijp en  vast kan houden.

Dat Woord van Jezus werpt al mijn vragen ondersteboven. Ik hoef niets te weten dan de gekruisigde Jezus. Hij is mijn hoop en mijn Toevlucht, mijn sterke Rots, mijn houvast in de storm. Door zijn woord verdwijnen alle twijfels en geestelijke stormen, als sneeuw voor de zon.

En als dan Zijn liefdevolle stem tot mijn hart doordringt:” Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.

Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht”…

Dan snel ik naar Hem toe. Met al mijn vragen met al mijn verdriet en al mijn zorgen. Naar Hem die mijn enige troost is in leven en sterven. Jezus, die mij gekocht heeft met Zijn dierbaar bloed.

Jezus die voor mij stierf op Golgotha….

Jezus die voor mij het graf heeft geheiligd….

Jezus die voor mij weer opgestaan is uit de dood….

Deze Jezus zegt vandaag tegen jou, tegen u: “Mijn zoon, Mijn dochter, geef Mij je hart”.

Op Uw Woord, durf ik alles, durf ik verder, durf ik te strijden tegen de Satan. Strijden tegen zonden die uit mijn hart opkomen. Leven achter U aan. Op Uw woord krijg ik weer hoop. Heb ik weer toekomst. Op Uw woord zal ik mij geheel aan U onderwerpen.

Op Uw woord mag ik juichen en zingen: Jezus … mijn Heiland, Jezus, mijn Redder. Jezus mijn alles. Voor mijn leven en voor mijn sterven.

Dat is geloven!

 Contact: http://www.evangelist-van-dooijeweert.com/235697862