Hoe kom ik hier weer uit?

Wat kan het een lange weg zijn…

Tweede hoofddeel
“Hoe kom ik uit deze depressie?”

“Is bidden zinvol of nodig?”
“Bidt en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan.”
Deze woorden uit de Bijbel krijgen vaak een heel verkeerde verklaring mee.
“Als je maar bid, dan komt alles goed”. Net alsof je zelf niets hoeft te ondernemen. Bidden wordt zoiets als een munt in een automaat stoppen.
Zullen wij niet werken aan datgene waar we om bidden? Als de boer bidt om een goede oogst, blijft hij dan thuis zitten afwachten wat er allemaal komt?
Hij is wel wijzer; hij werkt op allerlei manieren mee aan de komst van een goede oogst. Hij zaait, hij wiedt het onkruid weg, hij bemest het land. Hij weert eventueel de vogels die het zaad willen wegpikken. Hij is actief binnen datgene wat hij aan God vraagt. Hij wacht niet werkeloos af, maar hij werkt zo hard hij maar kan. Alles houdt hij in de gaten. En in de nazomer haalt hij heel dankbaar de oogst binnen. “Zo, dat heb ik toch maar mooi gefikst”?
Nee! hij kijkt dankbaar naar boven: “Heere God, dank U wel voor deze prachtige oogst! U bent goed voor ons.”
Is hij dan vergeten dat hij zo hard gewerkt heeft? Nee, want dat heeft hij gevoeld, de hele zomer.
Vindt hij zijn werk niet waardevol? Ja, zeker wel! Hij weet dat zonder zijn werk de akker niets goeds tevoorschijn gebracht zou hebben. Maar hij weet ook: Al werk ik nog zo hard… als de Heere God Zijn zegen niet geeft dan groeit er niet veel. Hij is geen man die gaat zitten wachten op het grote wonder dat er een akker vol tarwe groeit zonder dat iemand er iets aan doet.
Hij gaat niet aan de kant van zijn akker zitten kijken wat God allemaal doet. Nee! Hij is deelnemer in Gods werk. Hij is geen toeschouwer. Zo wil God het ook. Hij wil de mens actief zien.
Zo wil God ook dat wij actief betrokken zijn bij ons eigen leven. Hij wil ons gezondheid geven… maar Hij wil dat we daar zelf ook aan werken door het goede voedsel en de goede manier van leven te kiezen.
Even heel sterk en niet oneerbiedig bedoelt: Hij lacht om ons als we met een sigaret in de mond bidden om gezonde longen. Begrijp je wat ik bedoel?
“Is bidden de oplossing voor mijn depressieve situatie?”
Weet je, de vraag: “Hoe kom ik uit deze depressie?” is een levensvraag. Veel belangrijker dan al die vorige vragen en situaties die ik noemde in vorige hoofddeel.
Vaak ontstaat depressiviteit doordat we onze problemen in stand houden. We praten er wel veel over, we lezen allerlei wijze en indrukwekkende artikelen over depressiviteit. We weten dat het je je levensvreugde ontneemt, maar we doen verder niets. We pakken de koe niet bij de horens. Heel vaak hoor je mensen zeggen (misschien zeg je het zelf ook wel): “Ik kan er toch niets aan doen. Er is niets meer aan te veranderen. Laat maar gaan. En we slikken wat medicijnen en we tobben maar verder”. We bidden en vragen gebed in de gemeente waartoe we behoren. We hopen op het medeleven van andere gemeenteleden en vrienden. “Mijn familie kijkt helemaal niet naar me om,” zeggen we zo terloops tegen vrienden. En we vergeten (en willen niet weten dat die al lang gestopt zijn met helpen omdat we zelf op geen manier een hand uit willen steken.) En zo dobberen we triest en uitzichtloos door.
We laten het (levens)schip zomaar stranden of op de rotsen te pletter slaan. En we denken er niet aan dat dit een weg en een manier is die tot niets en tot nergens brengt.

We kunnen nog zo ongelukkig zijn, nog zo diep weg gezonken: er is uitkomst mogelijk. Omdat bij God alle dingen mogelijk zijn. Omdat hij boven alles staat. Ook boven onze depressies. Heel ver er boven zelfs, maar toch heel dicht bij ons. Maar dan moeten we er bij bedenken dat het niet voldoende is als we veel bidden. We moeten actief zijn. Weet je nog van die boer die ik noemde? Hij bad en hij werkte.
Jezus heeft ons verschillende voorbeelden nagelaten.
Denk eens na over de broodvermenigvuldiging in Johannes 6.
5 Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar Hem toe kwam, zei Hij tegen Filippus: Waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten?
6 (Maar dit zei Hij om hem op de proef te stellen, want Hij wist Zelf wat Hij zou gaan doen.)
7 Filippus antwoordde Hem: Voor tweehonderd penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen.
8 Een van Zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen Hem:
9 Hier is een jongetje dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft, maar wat betekenen die voor zoveel mensen?
10 En Jezus zei: Laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer vijfduizend in getal.
11 En Jezus nam de broden, en nadat Hij gedankt had, deelde Hij ze uit aan de discipelen, en de discipelen aan hen die daar zaten; op dezelfde manier werden ook de visjes uit gedeeld, zoveel zij wilden.
12 En toen zij verzadigd waren, zei Hij tegen Zijn discipelen: Verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat.
13 Zij verzamelden ze nu en vulden twaalf manden met stukken van de vijf gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden.

Is het niet opvallend wat we lezen in vers 11?
Jezus nam de broden en ook de visjes. Wat moet je nou met die paar broodjes en die paar visjes. Hij kon toch zo wel brood uit hemel laten komen? Ja, dat kon Hij inderdaad. Maar Hij doet het niet. Hij neemt de middelen die er zijn in zijn hand en Hij zegent ze en Hij breekt broodje na broodje tot iedereen genoeg gegeten heeft. En met de visjes net zo.
Bidden is de kracht die God ons geeft om de hemel te bestormen met onze problemen. Ook met onze depressiviteit, maar dan wel in combinatie met onze persoonlijke inspanning.
Bidden en werken horen bij elkaar.
Is bidden de oplossing voor onze depressiviteit? De oplossing voor onze problemen? Ja, als we het combineren met actief zijn.

“Problemen in stand houden”
Vaak is het net of mensen genieten van hun problemen. Zij gaan ze niet te lijf maar koesteren ze. Zo ook met depressiviteit. Het lijkt alsof het prettig is om depressief te zijn.
Maar dan kijken we te oppervlakkig naar de mensen met depressies en problemen. Depressiviteit maakt negatieve mensen. Het vreet energie. Het beneemt alle levenslust. Het bouwt stress op in ons lichaam. Spieren worden gespannen, kunnen zelfs verkrampen. Pijn en ongemakkelijke gevoelens gaan ons leven beheersen. Er ligt een last op je schouders.
We gaan steeds slechter slapen… en dat levert nog meer stress op. We kunnen nog slechter met de problemen omgaan. We gaan alles negatief zien. We krijgen een gevoel dat anderen dit je aandoen.
Let op een heel vreemde gedachte: “Problemen zijn gedachten die je over een probleem hebt”.
Maar problemen zijn er in ons leven het meest door ons eigen schuld… Wat zegt u nu? Ja! Dat is heus waar. We hebben een kleinigheid laten uitgroeien tot een probleem. We hebben dat kleinigheidje uit laten groeien in plaats van het bij de kop te pakken en uit de weg te ruimen.
En nu zitten we met het probleem. Het achtervolgt ons en wordt voor onze belevenis steeds groter en groter. En onze energie-accu wordt steeds leger en leger… Tot ze tenslotte helemaal leeg is. En dan kun je het niet meer de baas. Dan grijp je van alles aan om de schuld naar toe te schuiven. Die persoon deed het verkeerd. Die man is vervelend tegen me. Die vrouw in de kerk gaat expres naar me zitten kijken. De voorganger kijkt regelmatig naar me. Niemand komt bij me op visite. (Is ook wel een beetje te begrijpen omdat ze niets anders van je horen dan jouw problemen).
Als je niet ingrijpt, wordt je ziek en ga je tenslotte ten onder.
Daarom is er maar één ding belangrijk: Grijp in nu het nog kan. Trek je stoute schoenen aan en ga je problemen te lijf. Val je depressiviteit aan. Ga het te lijf alsof het je grootste vijand is…. Dat is het ook hoor. Dit is een vijand die het op je totale ondergang gemunt heeft. Hij wil je verwoesten. En jij denkt dat hij de sterkste is. Maar dat is een foute denkwijze.
Jij kunt je depressiviteit de baas. Je kunt het verjagen, opruimen, wegwerken. Maar niet door aan de kant te staan kijken. Je moet tot actie overgaan. Je moet in beweging komen. Vandaag nog.

” Onze vijand te lijf gaan”.
We hebben al gezien dat vluchten niets oplevert. Ook je problemen de rug toekeren lost niets op. Je moet erkennen dat je problemen hebt. Onder ogen zien dat het niet goed gaat als je zo door gaat.
Je moet de verantwoording die je hebt aanvaarden. Jij bent aansprakelijk voor de kwaliteit van je leven. Je mag de schuld niet aan God geven. Doen veel mensen, dan zeggen ze: “Waarom helpt God me niet”. Daar is een antwoord op: “Omdat je jezelf niet wilt helpen”. Klinkt een beetje vreemd als je dat mij hoort zeggen. Maar het is wel wat de Bijbel ons leert.
Jezus zegt het: “…Laat los, en gij zult losgelaten worden”. Lukas 6:37.
Bijt je niet meer vast in de moeilijkheden die je hebt. Kijk ze aan, erken ze en overwin je problemen. Je problemen overwinnen is de weg om uit een depressie te geraken.
Kijk het probleem aan. Overweeg hoe groot en hoe zwaar het is. Erken het als jouw probleem.
Ga dan stukje bij beetje je probleem of je problemen te lijf. Los stukje bij beetje op. Je kunt niet alles tegelijk aanpakken en oplossen.
Het is moeilijk om deze weg in te slaan, en ook heel confronterend, maar daar ligt het begin van je verlossing uit deze gevangenis. Hier begint de weg van je bevrijding van je problemen en ook van je depressie.

“Wat ga je doen?”
Eerst onze “kop uit het zand halen”. Kijken wat er met me aan de hand is.
Je gaat jezelf ont-stressen. Hoe moet je daar nou mee beginnen?
Heel niet moeilijk, ga aandacht geven aan je lichaam en aan je geest.
We gaan een weg volgen waarin beiden aan de beurt komen. Als je lichaam en je geest ontspannen, komt je ziel tot rust. En dat is waar we aan gaan werken.
De problemen één voor één aanpakken komt wel. In een paar dagen krijg je daar echt zin in. Dan voel je behoefte om ze aan te pakken en onder de knie te krijgen. Je zult zien dat je ze één voor één de baas kunt worden, oplossen en verwerken. Dan hoef je niets meer te verstoppen of te verbijten.
Verwerken van problemen is in deze volgorde: accepteren, oplossen, loslaten. Zo krijg je inzicht in je problemen en ook in je zelf.

Om deze weg te gaan moet je lichaam eerst ont-strest worden. Als je lichaam moe en gespannen is dan kan je geest niet ontspannen.
We gaan ons er op instellen om niet over onze problemen te praten en niet aan je depressie te denken.
Maar in je hoofd zit alles een beetje vast. Dus zul je dat ook aan moeten pakken. Terwijl je biddend bezig bent om een begin te maken ga je ook over tot actie. Je hoofd moet schoon. Helemaal schoon. De beste methode om problematische gedachten aan te pakken is schrijven, denken, schrijven, verwerken, schrijven en de confrontatie schrijvend aangaan.
We willen een eerlijk beeld van onze problemen boven water krijgen. Schrijf je probleem op. Doe dat heel rustig en overdenk elke zin die je schrijft. Kijk goed wat je geschreven hebt. Lees het even later, als je al een stukje hebt, nog weer eens over. Hoe denk je er nu over? Schrijf dat ook weer op. Nu kun je je eigen gedachten nalezen. Wat heb ik gedacht? Waarom denk ik zo? Is het eerlijk dat ik zo denk?
Kom tot de ontdekking van enkele belangrijke dingen:
Wat is het probleem waar ik mee zit?
Is het echt een probleem of denk ik dat het een probleem is?
Hoe is dit probleem ontstaan? Had ik schuld aan het ontstaan?
Wat doet dit probleem in mijn leven?
Wat kan de oplossing zijn van dit probleem?

Ga werken met deze vragen op de volgende manier:

Schrijf op: Wat is mijn probleem?
Antwoord: Mijn probleem is:

Sluit aan met verschillende vragen:
Waarom is dit probleem er al zo lang?
Omdat:

Word ik boos nu ik er over nadenk?

Waarom word ik boos?
Omdat:

Waarom word ik niet boos?
Omdat:

Bedenk zelf nog meer vragen. Hoe meer vragen je opstelt, hoe meer inzicht je krijgt in je problemen.

“Je lichaam en geest ont-stressen”
Hoe ga je dat doen?
Heel eenvoudig en op een heel natuurlijk manier.
We beginnen met het ontspannen van ons lichaam. Dat doen we op een heel eenvoudige maar doeltreffende manier. Je hoeft hiervoor niet op therapie of gymnastiek. Niet op zwemles of naar een turnclub. Je oefent gewoon in je kamer. Liefst als je alleen bent. Per dag gebruik je hiervoor een kwartier tot een half uur.

Oefening 1
Spanning afreageren:
De volgende lichaamsoefening is een heel bekende oefening die wereldwijd gebruikt word om de spanningen in je lichaam te verlagen. In de praktijk blijkt deze oefening goede resultaten te geven.
Ga op je rug liggen met je ogen half gesloten. Het best is het zonder kussen. Lukt dit niet neem dan een dun, zacht kussentje onder je hoofd.
Leg je benen helemaal gestrekt, maar zonder spanning, plat op de vloer.
Leg je handen naast je lichaam met de handpalmen naar beneden.
Begin met vijf keer rustig en heel diep inademen door je neus. Adem in je buik. Adem uit door je mond met de tanden op elkaar.

Na deze vijf keer ga je denken aan je rechtervoet, 2 minuten. Wat is hij zwaar…
Daarna aan je linkervoet, ook 2 minuten. Weer opnieuw: Wat zwaar is die voet
Nu denk je 2 minuten aan je rechterhand, ook hoe zwaar hij is
En nog 2 minuten aan je linkerhand, die is ook zo zwaar.

Bedenk dit heel nadrukkelijk: Wat is die voet, die hand loodzwaar. Daarna probeer je voorzichtig je handen en voeten op te tillen. Als je goed geoefend hebt kun je je voeten niet omhoog krijgen. Evenmin je handen.

Oefening 2
Aanspannen en ontspannen
Deze ontspanningsoefening is geschikt voor iedereen die spanning voelbaar opslaat in zijn lichaam. Ga ontspannen zitten op een stoel. Deze ontspanningsoefening kun je ook uitvoeren op kantoor.

Laat je armen langs je lichaam hangen. Bal je vuisten en span alle spieren in je onder- en bovenarmen stevig aan. Maak je spierballen zo hard mogelijk.
Ontspan vervolgens weer, en herhaal deze stap.

Span nu de spieren in je gezicht aan. Knijp je ogen, mond, neus en kaken samen en ontspan je gezicht na een paar tellen (doe dit bij voorkeur als er geen collega’s in de buurt zijn, het ziet er erg belachelijk uit).


Span je schouders en buikspieren aan door je schouderbladen naar elkaar toe te bewegen en je buik aan te spannen. Duw je borst vooruit.

Haal je schouders op en span ze stevig aan, laat ze vervolgens ontspannen zakken.
Je kunt deze eenvoudige ontspanningsoefening meerdere keren per dag uitvoeren op je werk of thuis.

Oefening 3
Je geest ontspannen:
Deze oefening kun je het best buiten doen.
Zoek een stil plekje waar niet veel mensen lopen. Kijk naar een mooie sloot, gracht, vijver, rivier, de zee… Denk nergens aan dan aan wat je ziet. Golfjes, een paar spelende kinderen, spiegeling van een wolk in het water, mooie waterplanten, de regendruppels die in het water vallen… enzovoort. Kijk hier heel aandachtig naar en ontspan jezelf.
Hierbij adem je diep in en langzaam uit.

Enkele trainingen die niet allemaal gemakkelijk zijn maar wel de moeite waard:
1 Niet verdrietig worden
Als je in een depressie zit kun je zomaar ineens heel verdrietig worden. Zet dat onmiddellijk van je af. Later mag je wel weer verdrietig zijn maar niet nu. Probeer jezelf aan te moedigen om blij te zijn met alles wat je hebt.

2 Bezig zijn
Die bank in de kamer moet je maar veel alleen laten. Ga liever dingen doen met je handen of met je voeten. Maak een boswandeling, ga fietsen, ga zwemmen, bezoek oude vrienden om de draad op te pakken. Ga niet de hele dag thuis zitten. Het is een zegen als je een baan buitenshuis hebt, dan moet je weg. Dat is heel goed om uit een depressie te komen.
Het moeilijke is dat je in een tijd van depressiviteit helemaal geen zin hebt om wat te doen. Schrijf daarom eens een lijstje op van dingen waar je vroeger wel plezier in had. Kies één punt uit deze lijst en ga dat doen.

3 Contact met een ander
Zoek contact met iemand waarmee je af en toe rustig kunt praten. Iemand die rustig kan luisteren naar jouw verhalen, maar die ook iets te vertellen heeft.

4 Ga beginnen met een hobby
Schilderen, borduren, tekenen, tuinwerk… Probeer je gevoel om te zetten in kleur. Leef je ergernissen en frustraties uit op een vel papier.

5 Doorbreek de sleur van je leven
Neem een dag vrij, slaap een keer uit, ga uitgebreid in bad.
Doe wat jij graag wilt doen. Maar geef je er nooit aan over om uren in bed te blijven liggen. Leef actief. In het begin zal dit wat moeite geven, maar je gaat het steeds meer waarderen om actief te leven

6 Ga niet kopen of koken…
Ga niet winkelen om je beter te voelen. Voor veel mensen is in een tijd van depressie “winkelen” een heerlijke afleiding. Geef je daar niet aan over. Het helpt maar tot je weer thuis bent. En je geld is uitgegeven. En misschien sta je met iets in je handen dat je helemaal niet nodig had.

7 Tot slot:
Eet gezond, slaapgezond, ga veel wandelen en doe alles heel bewust.
Hier hoef ik je geen voorbeelden voor aan te reiken. Via Google kun je duizenden gezonde recepten en gezonde leefgewoonten vinden op internet.


“Enkele hulpmiddelen om je geestelijk te versterken”
Er is grote één zekerheid: De Heere regeert, bij Hem is veel verlossing. Doe alles in biddend opzien tot Hem.

1 Lees per dag minimaal 3 keer een Bijbelgedeelte.
Kies hiervoor een Bijbelboek en lees daarin elke dag verder. Bijvoorbeeld 3 keer opnieuw de volgende 10 verzen. Lees en herlees. Denk er over na.
Stel een paar vragen:
Wat is de boodschap in dit gedeelte van Gods Woord?
Is er een speciale boodschap voor mij?
Wijst er iets naar Jezus?
Zie ik Gods liefde schitteren in dit gedeelte?

2 Begin en eindig de dag altijd met een heel rustig moment van gebed.
Nu bidt je geen uit je hoofd geleerd gebed maar je verteld alles aan de Heere God. Je vertrouwd ’s morgens jezelf, je partner, je kinderen, aan God toe. Doe dat met je eigen woorden. Dit worden stapje voor stapje de belangrijkste momenten van je leven.
’s Avonds bedank je God voor Zijn hulp en bewaring die je ervaren hebt. Voor de liefde van de mensen om je heen. Voor goede gesprekken die je deze dag had. Enzovoort. Ook weer in een gewoon gesprek met Hem die alles van jou weet en kent.

3 Zing vaak een lied. In ieder geval enkele keren per dag.
Zing een psalmvers of een gezang dat je goed kent. Het is heel goed voor je geestelijke versterking als je dit enkele keren per dag doet.
Let eens op wat de Bijbel zegt: Efeziërs 5:19 - “…en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart”.
Het bant nare gedachten weg uit je hoofd. Het geeft je een blij gevoel. Als je dit echt vol houdt geeft het je steeds meer vreugde.
Kies vooral ook liederen die over het lijden en sterven van Jezus gaan. Dit is immers de kern van je geloofsleven.

Probeer van het leven te genieten!

Via onze contactpagina of anonieme vragen kun je altijd je vragen stellen
Van harte Gods zegen.

Contactpagina  klik hier

Anonieme vragen klik hier

Dit versterkt je niet hoor

Dit versterkt je niet hoor