De toespraak van Rutte - Psalm 91 

Rutte zegt: Het coronavirus houdt ons land in de greep.

Psalm 91:3 zegt: Want Hij is het die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest.

Rutte: ik realiseer me dat u grote zorgen hebt.

Psalm 91:5 zegt: Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl die des daags vliegt, voor de pest, die in het duister rondwaart.

Rutte: het coronavirus zal voorlopig onder ons blijven.

psalm.91:10-11 zegt: geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen. Rutte: een groot deel van ons volk zal besmet raken.

Psalm 91:7 zegt: al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken. 

Rutte: Met groepsimmuniteit bouw je een beschermende muur om je heen.

Psalm 91:9b zegt: de Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld. en 14b: Ik zal hem beschutten omdat hij mijn naam kent. 

Rutte: Wij laten u niet in de steek

Psalm 91:15 zegt: roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij Hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.

Rutte zegt: Het coronavirus houdt ons land in de greep.

Psalm 91:5 zegt: Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl die des daags vliegt, voor de pest, die in het duister rondwaart.

Rutte: het coronavirus zal voorlopig onder ons blijven.

psalm.91:10-11 zegt: geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen. 

Rutte: een groot deel van ons volk zal besmet raken.

Psalm 91:7 zegt: al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken.

Rutte: Met groepsimmuniteit bouw je een beschermende muur om je heen.

Psalm 91:9b zegt: de Allerhoogste hebt gij tot uw bescherming gesteld.                 14b: Ik zal hem beschutten omdat hij mijn naam kent. 

Rutte: Wij laten u niet in de steek

Psalm 91:15 zegt: roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.