EEN KORTE PREEK VAN JEZUS ZELF.

Bid… en u zal gegeven worden;

Zoek… en gij zult vinden;

Klop… en u zal opengedaan worden.

Dat zegt Jezus Christus tegen u en tegen jou heel persoonlijk.

Het staat in de Bijbel in het Evangelie zoals Lukas het heeft opgeschreven; Lucas, hoofdstuk 11 vers 9.

Dit is geen legendarisch zwevende boodschap. Geen vage kreet van een sekte of iets dergelijks. Ook geen lokkertje om mensen zoet te houden, maar het is een stukje van een toespraak van Jezus Christus, toen Hij hier op aarde was.

Hij zei dat tegen de mensen die rond om Hem heen stonden. Daar waren er bij die in Hem geloofden, maar er stonden er ook genoeg bij die helemaal niet in Hem geloofden. En toch zei Hij het. Om de mensen aan te moedigen. Op te roepen om moed te houden dwars door alles heen.

Het is een boodschap die je heel speciaal in onze tijd, ter harte mag nemen. Er is zoveel moeilijks, er is zoveel  verdriet, er zijn zoveel vragen en moeilijkheden. Zowel voor gelovigen als voor niet gelovigen. Wie zal me helpen? Niemand steekt dan zijn of haar hand op: “Ik kom er al aan!” Het blijft helemaal stil, iedereen laat je gewoon door tobben.

Dat zei Jezus tegen Zijn discipelen, heel gewone mensen. Mensen die de wereld door moesten met Zijn boodschap. Dat is dezelfde wereld, waarin wij ook leven. Een wereld vol moeilijkheden en heel vervelende dingen, die wij ook wel kennen. Maar de boodschap moesten zij van Jezus door geven aan iedereen die op de wereld leeft. In deze korte preek, wijst Jezus Zelf ons een middel aan om kracht te ontvangen, waardoor we die moeilijkheden aan kunnen, en ze kunnen overwinnen. We hoeven heus niet uit de weg te gaan voor alles, wat op ons af komt. We hoeven ons zeker onze vreugde niet af te laten nemen. We hoeven ons ook niet te laten beroven van de blijdschap van het geloof.

Wil je genieten van het leven? Vreugde hebben in het leven? Toekomst hebben? Dan mag je doen, wat de Heiland hier zegt: Bidden, zoeken, kloppen! Daar mag je op vertrouwen! Hij raadt het ons aan. En je mag het bij Hem zoeken.

We mogen bidden. Dat wil zeggen dat we niet hoeven te bedelen. Maar ook dat we niet met de vuist op tafel hoeven te eisen. We hoeven ook niet naar God toe te kruipen zoals een geslagen hond dat doet. Maar we mogen vragen, net zoals een klein kind iets aan zijn vader of moeder vraagt. En dan hoef je niet gelijk weg te lopen als God niet direct geeft wat je vraagt. Als er niet dadelijk contact is. Maar je mag volhouden, al maar door. Je mag blijven vragen, blijven smeken, volhardend. Vol hoop en goede moed.

We mogen zoeken. Dat wil zeggen, dat we alles bij elkaar mogen zoeken, wat God zegt over het verhoren van je gebed. Zijn beloften, Zijn genade, Zijn liefde, die de zonde verzoent en leven garandeert. Al die dingen mag je zoeken om te kunnen leven hier op aarde midden in alle zorgen. Put moed en kracht uit alle beloften van God, die in de Bijbel staan en die je ook in de Bijbel in vervulling ziet gaan. Zo is God nog! Zoek maar heel intensief naar alles wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Je wordt er stil van , maar je gaat ook steeds meer vinden.

We mogen kloppen. Aanhoudend kloppen. Want we moeten binnen. In het huis van Gods gunst en liefde. Daar kunnen we alleen maar gelukkig zijn. Worstel met de Heere, waarbij het er om gaat: “Er op of er onder”.  Jacob zei tegen God: “Ik zal u niet laten gaan, als U mij niet zegent”. Hij hield smekend vol. En hij kreeg de zegen van God. De Bijbel is er helemaal vol van: “Bij U is vergeving en verhoring, bij U, Heere God”. Niet om iets van ons, maar om Jezus wil. Want Hij heeft het beloofd. En Zijn beloften zijn ja en ze zijn amen.

Lees maar eens voor jezelf Lukas 11:1-13.

Lees het biddende, zoekende en kloppende.

Gods zegen geeft moed en kracht.

voor contact: http://www.evangelist-van-dooijeweert.com/235697862