Eerst even lezen:

Je kunt je zo verlaten en eenzaam voelden dat je het niet meer ziet zitten.  Iedereen kan tegen je aanpraten, iedereen probeert je moed in te spreken, maar niets helpt.  Ik moest aan de velen denken die we hebben mogen helpen via onze website. Speciaal voor jullie is deze fotoserie bedoeld. Weet je dit briefje van 50 Euro kan zomaar jouw beeld zijn. Vertrapt en gekreukt. Verfrommelt en niks meer waard. Maar je echte vrienden blijven je vrienden. Ook in de nood. Maar weet je wat nog veel belangrijker is? Weet je wat veel mensen (ook jonge mensen) vaak niet weten???  Voor God blijf je altijd je waarde houden... Ik zie het zo mooi in Johannes 4:1-30. Jezus ontmoet een zondige vrouw. Hij spreekt met haar, Neemt haar serieus, Hij heeft haar lief en wil haar redden....  begrijp je de boodschap? Als je het niet begrijpt, mag je het via de contactpagina vragen hoor.