Ik wil leven......! Dat willen we natuurlijk allemaal.... U ook? Jij ook?

Door de vele vragen en contacten op het persoonlijk vlak zijn we genoodzaakt iets anders te gaan werken. Onze website is duidelijk geen vragen rubriek, maar een hulppagina op het pastorale vlak. Deze vragen gaan vaak veel dieper dan mogelijk is om te beantwoorden via de vragenrubriek. Verschillende vragen zijn ook niet geschikt om publiek te maken en er op te laten reageren.

Voor de persoonlijke vragen zijn we stapje voor stapje meer overgegaan tot aandacht schenken door middel van coaching gesprekken. Dit bevalt ons beter dan schriftelijk op uw vragen in te gaan. In de meeste gevallen kunnen we er ook veel persoonlijker op in gaan. Er verandert niet veel in de manier van behandeling: U of jij neemt contact met ons op via deze pagina. Daar reageren wij op op verschillende manieren.

Het kan zijn  dat we het eerste contact tot stand brengen via de mail, een appje of via de telefoon. Het kan ook zijn dat we u of jou uitnodigen om (indien mogelijk) naar Waddinxveen te komen. In een persoonlijk coaching gesprek gaan we dan samen met u op uw vraag of vragen in. In de praktijk blijkt dit veel beter te voorzien van de behoeften die er zijn.

De coaching gesprekken zijn open en heel laag-drempelig. U of jij hoeft niet tegen een gesprek op te zien. We zijn geen psychologen of psychiaters maar we willen u en jou graag benaderen vanuit het Woord van God. Vooral als het gaat om vragen op het kerkelijke vlak is dit heel nodig.

VOOR CONTACT: Ga naar onze contactpagina