Hoe kan ik echt getuige zijn?


“Gij zult mijn getuigen zijn” Zegt de Heiland tot Zijn discipelen. Maar het geld ook voor allen die vandaag in Jezus geloven. “Getuige” zijn. Niet iedereen kan zendeling zijn of Evangelist of voorganger in een gemeente. Maar wel heeft ieder Christen de roeping om de Naam van Jezus door te geven.
Die ene stralende Naam: JEZUS. In Hem is de zaligheid voor een mensenkind. Wie hij is of hoe hij is, vraagt Jezus niet. Maar Hij zegt heel eenvoudig; “Kom!”.
Wat is het nodig om onze taak te verstaan in deze tijd van duizend vragen rondom het hele wereldgebeuren. Er is een wereld in nood. Duizenden vluchtelingen verdrinken. Miljoenen zijn ziek en stervende. Miljoenen vluchten over de aardbol op zoek naar een rustig plekje om gewoon maar te kunnen leven… En ze vinden het niet, terwijl dat rustplekje wel bestaat: JEZUS: “Kom tot Mij en Ik zal u rust geven.
Dat mogen we niet voor onszelf houden. Het is ook voor de ander.

De hierbij geplaatste tekening gebruiken we in Peru om de aandacht er op te vestigen dat we aansprakelijk zijn voor de zielen van onze naasten. 

JA! PRECIES! U begrijpt de bedoeling. Jij hebt het door waar de verantwoording ligt: Bij mij!

Ik mag en moet het doorgeven: Jezus leeft en Hij is het die naar mensen omziet, Hij is het die echt bestaat. 

"Gaat dan heen!"heeft Jezus gezegd... Maar dat geldt nu ook; misschien wel meer dan ooit.

TERUG   BIJBELSTUDIES