De lange weg - pastorale hulp bij een depressie

 In een paar afzonderlijke delen wil ik graag aandacht geven aan de nood waarin veel (ook jonge) mensen terecht komen. We hebben hierbij de Bijbel als ons grote hulp boek. 
De Bijbel is immers het Bioek dat ons de weg leert gaan zoals God, onze Schepper dat wilt. Hij denkt anders over onze roblemen dan wij. Wij kijken er tegenaan vanuit onze kleine beperkte mensenwereld en onze vaak zo bekrompen visie.

Hij kijkt er naar vanuit Zijn eeuwig plan met ons als mensen. Maar vooral moeten en mogen we er aandenken dat Hij onze problemen ziet met de ogen van Hem waarvan de Bijbel zegt:

"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft". Johannes 3:16

Dat is een heel andere manier van kijken dan mensen hebben. Die kunnen met verachting naar elkaar kijken: "Die heeft ook altijd wat te zeuren"... En op allerlei andere manieren word er over je gesproken als je in een depressie terecht gekomen bent. Maar je loopt een heel groot risico dat je niet serieus genomen wordt.

God neemt je altijd serieus!

Ik wil in twee hoofddelen met je nadenken over het leven in een depressie. 

In hoofddeel 1 denken we na over de vraag hoe we in deze depressie gekomen zijn

In hoofddeel 2 gaan we zoeken hoe we er uit kunnen komen.

Let wel even op: niet nadenken vanuit psychologie of psychiatrie dat zijn duidelijk een paar vakken die op een ander vlak liggeg, (al raken ze elkaar heel veel) Wij gaan nadenken vanuit de pastorale hoek. Met veel aandacht voor de kant van het geloof. Lees biddend om Gods licht en zegen.

MEER PASTORALE HULP: