IK SCHAAM MIJ NIET VOOR HET EVANGELIE

VAN JEZUS CHRISTUS

ROMEINEN 1:12

Lees dit gedeelte van de Bijbel eens voor je

zelf en ga dan deze meditatie lezen, en daarna

nóg een keer dit deel van de Bijbel.


Niets geloven is in onze tijd vanzelfsprekend

veel gewoner dan wel geloven.

Zou het daardoor komen dat zoveel mensen

niets geloven?

Of zou dat nog weer een andere oorzaak

hebben.

Toen ik een kind was en in een Betuws dorp

woonde, geloofde bijna iedereen.

Het was gewoon een beetje vreemd als je

niets geloofde. Iedereen had toch

zijn of haar geloof!
Nu is het helemaal anders. “Hij gelooft nog….

Dat doe je toch niet meer?

Die tijd is toch voorbij?  

 

Daardoor is het zover gekomen dat er een heleboel mensen in Nederland zijn, die

in stilte nog proberen zich aan hun geloof vast te klampen, Maar het lukt hen niet

zo goed, ze worden uitgelachen of zitten met het probleem “Ik wil bidden voor ik eet,

maar niemand doet dat meer  

Veel mensen schamen zich om er voor uit te komen dat ze geloven.

Ze laten gewoon over zich lopen.

 

Maar dat hoeft niet hoor!

Paulus deed dat ook niet hoor!

Hij kwam er gewoon vooruit dat hij geloofde… en dat hij bij Jezus hoorde, met heel

Zijn hart en heel zijn bestaan.

Daarom riep hij het gewoon uit: Ik schaam mij niet voor het geloof in Jezus Christus.

Dat is juist mijn grote levensvulling geworden.”

 

In onze tijd is het heel triest geworden: Er zijn zelfs dominees en andere voorgangers,

die zich schamen om te zeggen dat zij geloven.

Dat is triest en ook beangstigend. Dit kan een trend worden. Een blijvend en

voortwoekerend gevaar. Dat de Christelijke kerken sloopt. En het persoonlijk geloof

verwoest. Helemaal. Tot in de bodem toe.

Vroeger hadden dominees en voorgangers vaak een “meerderwaardigheidsgevoel”,

Nu kan dat zomaar omdraaien.

Pas bood een dominee excuses aan omdat hij bij een zieke een stukje wilde  lezen

uit de Bijbel. En dat in ons eigen Nederland. Waar eeuwenlang het geloof zo’n grote

plaats innam in het hele volksbestaan.

Aan de wereld, zonder normen, excuses vragen om Gods Woorden door te geven?

 

We mogen juist aan de wereld om ons heen laten weten dat Jezus Koning is. Dat Jezus

bestaat en ons hoort en ziet. Ons helpen kan en wil.

Veel Christenen verontschuldigen zich dat zij “geloven”.

Maar hiermee geven zij te kennen dat ze niet geloven.

We kunnen het begrijpen dat dit gebeurd, maar zo wordt Nederland weer een heidenland.

Terwijl we juist zo’n heel positief Christelijk land geweest zijn.

 

We kunnen weer zo’n Christelijk land worden, al we de Bijbel pakken en er in gaan lezen.

Maar we mogen ook praten met anderen, Christenen of  niet Christelijken, over het geloof

Dat ons geleerd is toen we nog kinderen waren.

En we mogen dat geloof ook echt beoefenen, nu we vele jaren verder zijn is niet zo gek

als veel mensen denken. Het is niet kinderachtig of vreemd om te geloven in de Almachtige God en Vader van onze Heiland.

Jezus Christus roept het u en jouw heel nadrukkelijk toe: “Mijn zoon, mijn dochter, geef Mij je hart”.

Hij zal je liefkozen en een hartelijk welkom toeroepen in Zijn dienst. Wie je ook bent, kom!

  

Paulus schaamde zich voor heel veel, maar hij heeft er nooit over

gedacht zich voor

het evangelie en zijn geloof te schamen.
Waarom zou hij? Zijn geloof was zijn geloof in Gods genade,
En de boodschap, die hij bracht, was het evangelie van Gods genade.

Hij dacht er niet over om zich voor zijn geloof en het evangelie te schamen.

Dat evangelie is voor hem de kracht van God tot behoud van ieder, die er ja op zegt.
Er is onnoemelijk veel, waarvoor wij ons hebben te schamen, maar voor het evangelie

en ons geloof hoeven en mogen wij ons nooit schamen.
Minderwaardigheidsgevoelens ten opzichte van het Evangelie en ons geloof ondermijnen het leven van de gemeente en heel nadrukkelijk het leven van mijzelf.

En dat willen we toch niet?
Daarmee doe ik God, de wereld, en mijzelf heel veel mee Lees en leef met Gods Woord,

de Bijbel. te kort.

En dat willen we toch niet?!

unsplash