Grove openbare zonden

Zijn we in de kerk ons verstand aan het kwijt raken?

Bij het schorsen van een predikant: 

“Aanleiding is een “aan het licht gekomen”  - "openbare, grove zonde", meldt het Reformatorisch Dagblad.

 Ik hoef me, God zij dank! niet te verdiepen in het schorsen van een broeder. Het “wat en waarom” laat ik helemaal rusten. Maar wat mij wel treft zijn twee heel schokkende dingen. Twee heel grove openbare zonden! 

1) Hoe kan het dat een  “grove openbare zonde” aan het licht komt. Een grove openbare zonde is door mensen geconstateerd, gezien, opgemerkt, mee gemaakt. Het moet natuurlijk niet gekker worden. Op de ene plaats vechten dominee en gemeenteleden elkaar de tent uit.

Op een andere plaats komt een “openbare zonde”, en een “grove” nog wel! “AAN HET LICHT….????” Hoe kan dat?

Een “grove openbare zonde” is niet verborgen, hoeft niet aan het licht te komen. Heeft iedereen gezien. Deze logica is voor mij akadabra hoor, (en ik denk voor ieder normaal denkend mens) Dit klinkt heel vreemd!

2) Ik weet niet op hoeveel plaatsen ik nu deze kreet al gelezen heb! Met grote letters, gearceerd, onderstreept en dan nog eens goed uitgeschreven dat een “grove openbare zonde” aan “het licht” is gekomen. Het was dus in het donker verborgen. Zijn we dan geen christenen meer? Met liefde voor elkaar? Moeten we de wereldse nieuwsvoorziening gan volgen als Christenen?

Bij het Reformatorisch Dagblad? Bij CIP, bij Trouw?? Ik kwam daar deze berichtgeving tegen. Het doet me nameloos pijn. En niet alleen mij maar duizenden anderen.

Hebben we niet begrepen dat, met het op deze manier uitbrengen van de schorsing van een broeder, de duivel schaterlacht? En ook dat heel de wereld ziet hoe waardeloos onze broederliefde is???

Hebben we niet in de gaten dat we allemaal elke dag zomaar in de zonde kunnen vallen?? Ons zondige hart kent toch de momenten van verzoeking wel. De listige aanvallen van de duivel om ons in de zonde te lokken??

Hebben we dan alleen maar behoefte om een broeder nog eens extra na te trappen? In plaats van thuis op onze knieën te gaan en de Heere om vergeving te smeken voor onze broeder?? En voor onze kerkelijke liefdeloosheid??

Vergeten we de smet die we op de kerk in het algemeen werpen? Er is al zoveel modder gegooi, moet dit er dan weer bij?  Begrijpen we niet meer dat we de Heiland zeer veel verdriet doen als we zo met een broeder omgaan. Het zijn zomaar wat gedachten.

Ik plaats dit stukje op Facebook en op onze website.

Ik stuur het aan; Reformatorisch Dagblad, Trouw, C.I.P. Of het geplaatst word weet ik niet.

Iedereen bedankt voor de aandacht voor deze verdrietige dingen. Laten we terug keren tot de Heere onze God. Alle kerken tezamen, de hele journalistiek, iedereen die zegt dat hij of zij de Heere Jezus liefheeft. Laten we toch de schandaalstroom stoppen! Elkaar liefhebben, samen schuld belijden en de Heere zoeken. Dan is er hoop voor de toekomst.

Jan van Dooijeweert

 P.S. Prachtige aanvulling door deze reactie. Dit is precies wat ik bedoel.

Maarten Bezemer Als een juridische formulering niet meer is wat hij zegt, zijn we ook ver heen. Een grove openbare zonde is óf al meteen openbaar, óf was toch geen grove openbare zonde. Dan was het hooguit een grove bedekte zonde die vervolgens bekendgemaakt is. Dat is wat Jan probeert duidelijk te maken: het kán juridisch niet. Behalve bij journalisten met openbare of heimelijke telegraafambities.