Waarom???
Waarom heeft deze pagina de titel

Waarom???
Waarom heeft deze pagina de titel "Overgenomen"?
Omdat hier artikelen verschijnen die ik overneem van anderen. Artikelen die de moeite waard zijn om over na te denken.

Het is dus geen product van mijn denken, maar van iemand anders.
Probeer te lezen zonder voorbehoud en onder voorbehoud.
Wat je leest hoeft niet alles van jezelf ondersteboven te gooien. Dat is een deel van volwassen geloofsdenken.

Hulp bij deze pagina

WIE WEET HET BETER....?  GOD ZELF!!

Hier, op deze pagina, begint je kennisvergroting over de Bijbel, geloof ,gebruiken, leven met God, enzovoort.

Studie thuis, lezen, vragen, cursus, catechese, gebedskring, persoonlijke overdenking, meditatie, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs….

Het zijn allemaal hulpmiddelen om je geloof te versterken, de zin van je leven beter te verstaan, God te leren kennen, Jezus te leren kennen.  Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom en zingeving zolang je leeft.

LET OP: De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen.

Het kan lastig zijn om je weg in en door de Bijbel te vinden. Wanneer speelde dat zich af? Tegen wie werd het gezegd? Waarom staat dit hier?

Deze site wil je helpen om de Bijbel beter te leren kennen of om voor het eerst kennis te maken met de Bijbel en verschillende begrippen waarover de Bijbel spreekt.

Ontdek de bron van vrede: het Woord van God voor iedereen.

Elke Bijbeltekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven; om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een gewoon Christelijk leven.

Bestudeer daarom de Bijbel! Neem er kennis van. Let tekst en context, symboliek, historische en culturele setting. Een levenslange leerschool van vallen en opstaan, en vooral van groeien in geloof en kennis!

 Op deze pagina’s komen regelmatig nieuwe stukjes over de Bijbel, Christelijk leven, de kerken, en van alles wat je kan helpen om meer te weten over het geloof. Alles komt vanuit de Bijbel of boeken die daar op opgebouwd zijn.

Je kunt deze stukjes lezen en bestuderen. Je mag ook vragen insturen. Je krijgt dan antwoord op deze pagina. Discussie en reageren is niet mogelijk. Ik noch mijn vrouw hebben daar tijd voor.

Lees en bestudeer met vreugde en vrucht! (resultaat)

VOOR VRAGEN:  CONTACTPAGINA