OUDE MENSEN AAN HET WORDEN?


Alleen maar oude mensen aan het worden…?
Alleen maar genieten van vakantie en pensioen?
Samen oud worden zonder zorgen?

NEE! Dank zij de kracht die de Heere ons geeft voelen we ons nog niet echt oud en versleten.

We genieten er van om samen een paar dagen in Drenthe te zijn, zoals u ziet in dit filmpje…

Maar we genieten er ook nog heel erg van om samen ons in te zetten op het terrein van het werk in Gods Koninkrijk. Op het volgende filmpje ziet u mijn vrouw druk bezig in dit werk: les geven aan de vrouwen van voorgangers. Klik hier

Ons werk valt duidelijk in twee delen uit elkaar;
- Peru, als de speciale opdracht die de Heere ons gaf; opleiden van dominees en andere voorgangers in de jungle bij de Indianen en in de bergen tussen een heel arme bevolking.
- Nederland waar we ons werk ruim 40 jaar geleden mochten beginnen. Een deel van dit werk speelde zich af in België.