Waar God werkt

Marcelina zwerfster voor het Evangelie
Marcelina zwerfster voor het Evangelie

Het is zo wonderheerlijk dat de Heilige Geest van God waait waarheen God wil en niet waarheen wij willen.

Marcelina Huaman is een vrouw van middelbare leeftijd, als jonge vrouw begon ze met haar roeping te volgen. Een roeping die niet eenvoudig was. 4000 tot 5000  meter hoog in de bergen van Puno in  het zuiden van Peru.....  Daar was niets, geen Christenen, geen kerken, geen voorgangers. Alleen mensen met een ziel. En dat sprak onze zuster aan. Dat bezielde haar om haar leven aan deze mensen te geven. Ze ging bezoeken en Bijbelstidie houden. Vanlieverlee ontstonden er kerkjes. En nu zijn er veel.

Zij durft te leven uit de handen van de Heere God. Wat Hij haar toeschikt dat is haar genoeg. 

Lieve mensen in Nederland bidt voor haar. Ze heeft ons gebed zo nodig. Ze werkt als: Zendelin, voorganger, leider van Bijbelstudies, pastoraal werker, ziekenbezoeker, zondagschoolleidster. En zorgt daarnaast ook nog voor haar oude moeder. En toch geen betaalde baan!

Haar lesgeven en les krijgen is begonnen toen wij in 2006 de eerste cursus organiseerden in dit gebied. Nu doet ze dit werk zelf! 
We mogen het met eerbied zeggen; halleluja, God alleen de eer.