Hoe heb je gekozen?

EN ALS JE NU VERKEERD GEKOZEN HEBT? WAT DAN?
We maken ons leven vaak zo vol met allerlei belangrijke en onbelangrijke dingen. En we denken soms dat dit pas echt leven is. Met hart en ziel ons geven aan werk, hobby, gezin, vrije tijd, vakantie…
We fladderen van het één naar het ander, net als de vlinders en de bijen doen. Nooit hebben we ergens tijd voor…. We proeven geen vreugde of plezier. En bevrediging vinden wij al helemaal niet. Ons leven blijft leeg, wanhopig leeg.
Wij duiken soms onder in de stroom van ons werk. Ons werk vult ons leven totaal. Wat een genot om zo te kunnen leven, zonder zorgen….. Genieten van het leven zonder remmingen. Voor de moeilijkste vragen vinden we een oplossing. Om de grootste problemen kunnen we lachen. Het gaat GOED! Elke morgen weten we dat een nieuwe dag en een nieuwe taak ons wacht.
Maar toch….. Als we heel eerlijk zijn blijft er een leegte in ons hart.
Er blijft in ons hart iets anders roepen, een heimwee… naar iets… Ja wat eigenlijk? Het kan zo knagen…. zo opdringen…
Het heeft te maken met mijn diepste ik… en met God!
Maar God bestaat toch niet? God is er toch niet? Je ziet Hem toch nooit?
Nee…. maar toch toch……
Er ontbreekt iets aan mijn leven. Iets wat ik niet kan missen. Ik voel het duidelijk. Maar ik weet niet wat het is.
Weet je wat het kan zijn??
Je mist misschien dat ene nodige, Dat ene dat je nodig hebt boven alle anderen dingen. Dat ene dat je niet vinden kunt, dat een ander je nooit kan geven.
In het Bijbelgedeelte dat hieronder staat wordt het aangewezen door Jezus Christus.
“Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen”.
Martha is hard aan het werken. Alles moet klaar, er komen dertien mensen eten. En dan moet het helemaal in orde zijn.
En Maria? Helpt ze haar zuster niet?
Nee, die heeft iets anders gekozen: Luisteren naar Jezus.
Dat is het beste wat je doen kunt. Luisteren naar de Heiland, Jezus Christus.
Dat heeft Maria gekozen en dat prijst Jezus Martha ook aan. En ons ook!
Het is het luisteren naar Zijn woorden.
Het is het zitten aan Zijn voeten en indrinken wat de Bijbel zegt over Jezus en onze zaligheid.
Alles in ons leven is minder belangrijk dan luisteren naar de nodiging en het onderwijs van Jezus: “Mijn zoon, Mijn dochter… geef Mij je hart”.
Dat vraagt Hij aan allen die Hem niet kennen. Maar Hij vraagt het ook aan jou, als je Hem al wel kent. “Geef Mij heeeeel je hart en heeeeel je leven. Niet een klein gedeelte, maar helemaal!”
Dan staan we nog wel midden in de wereld. Dan werken we wel en vinden het fijn om te mogen en te kunnen werken.
Dan genieten we wel van het leven…. en we drinken de beker van de vreugde met volle teugen. Dan zijn we wel jong en we staan in vuur en vlam met allerlei plannen.! Of we zijn oud en moe geworsteld…. “Ja, Heere, ik kom”.
Hij wordt dan ons leven. En dat leven gaat nooit meer weg. We werken en genieten en zijn blij in de Heere.
En door alles heen, en in alle zorgen van het leven zingt de zekerheid van ons geloof: ´Dit weet ik, dat ik het eigendom van Jezus Christus ben, helemaal van Hem. En Hij zal me nooit loslaten.
Zoekt dit ene nodige en het wordt feest in uw ziel.

Maria en Martha...
En het geschiedde, als zij reisden, dat Hij in een dorp kwam; en een vrouw, die Martha heette, ontving Hem in haar huis.
En zij had een zuster, die Maria heette, die zat aan de voeten van Jezus en luisterde naar Zijn woorden.
Martha was heel druk bezig met allerlei werk in huis en in de keuken. Zij komt er bij en zegt: Heere, trekt U Zich daar niets van aan, dat mijn zuster mij alleen laat werken? Zeg dan tegen haar, dat zij mij helpen moet.
En Jezus, zei tot haar: “Martha, Martha, u maakt u druk over veel dingen;
maar één ding is nodig; Maria heeft dat goede deel uitgekozen, en dat zal van haar niet weggenomen worden. Lezen: Lucas 10 :38-42
Het is ook vandaag heel hard nodig om dat deel et kiezen dat Marthe gekozen had. Misschien heeft u daar al voor gekozen. Dan zul je juichend “AMEN” zeggen als je dit leest in de Bijbel.
Maar als u dat nog niet gedaan hebt, dan moet u zich haasten.
Jezus komt en het is nodig om dan klaar te zijn. Dan is er geen tijd meer om je aan Hem over te geven. Nu nog wel!

Contact: http://www.evangelist-van-dooijeweert.com/235697862