Nu breekt mijn klomp

Ja, echt, nu brak mijn klomp! Wat ik nu hoorde grenst aan het ongelooflijke! Ik had al veel aparte dingen gehoord tegen stress en overspannenheid. Allerlei vreemde middelen. Maar wat ik nu las overtreft alles. “GA AAN DE ZEE STAAN SCHREEUWEN ZO HARD ALS JE KUNT”.

Dat helpt, dat werkt echt…. Waar zijn we terecht gekomen?

Weet u we zijn  een volk zonder God geworden. Alle volken op de wereld

hebben hun goden. Hele vreemde afgoden soms. Maar ze geloven er in. Wij hebben een heel bijzondere afkomst: In Nederland kennen we de echte God. Tenminste; die kunnen we kennen. Maar we hebben als volk, zelfs in de regeringsbesprekingen, afgedaan met God. Afgedaan met Jezus. Daardoor zitten we in de puinhopen van ons bestaan. We zijn schatrijk, We hebben alles. We kunnen doen wat we willen. Maar we kunnen ondanks alle roepen schreeuwen van een paar mensen CORONA niet onder knie krijgen… En we worden gespannen, angstig tot en met. We hebben hulp nodig. We grijpen alles aan. De meest dwaze dingen worden geloofd… Behalve onze God. Die geloven we niet. We zeggen gewoon dat Hij bij vroeger hoort. Dat we nu ons verstand gebruiken. We denken dat we alles kunnen. En we kunnen niets. Maar; Die God, Die wij niet nodig hebben. Waarvan iemand zelfs schrijft “Ik heb geen behoefte een mannetje hierboven”…. Die God kan ons helpen en wil helpen. Ja zelfs niets liever dan dat. Hij staat klaar om naar je te luisteren. Als een volmaakt  Vader wil Hij je in Zijn armen nemen en vertroosten. Hij heeft Jezus gezonden om u te redden, te helpen.

Moet u, moet je luisteren wat Jesaja, in de Bijbel over Jezus zegt:

Hij (God, de Vader) heeft Mij (Jezus) gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Jesaja 61 : 1

Door Jesaja spreekt Jezus, die door God gezalfd is. Hij legt Zijn machtig werk uit aan ons. Heilandswerk. Hij is gekomen om blijdschap te brengen, en bevrijding, om heerlijkheid en eer te laten doorbreken. Ja Hij is gekomen om zelfs gebrokenen van hart te helen. Gebrokenen van hart. Dat zijn de hopeloze mensen, die het niet meer zien zitten. Die dreigen onder te gaan in benauwdheid. Dat zijn mensen die zich voelen als een reddeloze. Waar niemand hulp voor heeft.

Niemand? Ja toch! Hij, Jezus, heeft hulp voor hen. Hij de grote Arts en Heelmeester. Als ons leven in droefheid lijkt onder te gaan. Als ons hart breekt door de zorgen; als de puinhoop van ons leven ons angst aanjaagt, zodat wij alleen nog kunnen zuchten: “Ik heb geen hoop meer. Helemaal niets”. Als ons leven al zijn glans heeft verloren en wij treuren in verslagenheid. Dan kan geen mens ons helpen. Geen vriend, geen broer, geen vader of moeder zelfs. Maar dan kan Jezus Christus ons helpen. Hij is de Trooster van de treurenden; de Heiland van de verlorenen; de Middelaar tussen ons en God. Heel speciaal voor hen, die alles missen! Hij staat niet als de machteloze voor ons, maar als de Heiland, die helpen kan, die helpen wil. En die ook helpen zal, op Zijn manier en op Zijn tijd. Een Heiland, door God in oneindige liefde gegeven; een Heiland, in volkomen gewilligheid verschenen. Een Heiland, die je in oprecht geloof mag aanvaarden. Dan wordt het echt Kerstfeest. Christus-feest. Voor u, voor jou! Voor mij?..  Ja, voor jou, voor u, wie je ook bent.

Dan heb je een echt adres voor hulp, dan hoef je niet te gaan staan schreeuwen aan het water van de zee, maar dan mag je neerknielen en Hem vast grijpen en aanbidden.

Over het hele land verspreidt zijn er jongere en oudere mensen die je graag willen helpen om de weg te vinden naar deze Jezus. Zij doen dat met de enige bedoeling, alleen om u, om jou te helpen. Zij hebben Hem leren kennen als hun Redder en Zaligmaker (Gelukkig maker voor nu en voor altijd)

Je kunt contact met ons opnemen door deze link:

Wij proberen dan op korte termijn te zorgen dat iemand contact met je op neemt.