Is oud-zijn fijn.... en jong-zijn niet?

“OUDERDOM of JONG ZIJN”

Als je even tijd hebt, lees dan eerst eens Prediker 12:1-8

Het grote loflied op de aftakeling van ons lichaam.
Als je jong bent heb je daar helemaal geen weet van. Alles gaat vanzelf. Alles kan ik. Alles doe ik. De hele wereld ligt voor me.

Maar als je ouder wordt, zoals ik nu zelf ervaar, dan word een heleboel anders. Alles wordt anders. Dat bedoelde de schrijver van Prediker twaalf te zeggen. Alle dingen worden afgebroken. Alles word moeilijk. Je zucht als je de trap op moet. Je armen willen niet meer zoals je wilt.

De oude dag komt met gebreken. Met pijn en extra zorgen.

„De wachters van het huis, de handen, beven”.

“De sterke mannen, de benen, krommen zich".

„De maalsters, het gebit, staan stil, omdat zij minder geworden zijn”.

„Die door de vensters zien, de ogen, zijn verduisterd”. “De twee deuren naar de straat, de lippen, worden gesloten”…. enzovoort.

Het lichaam wordt gebrekkig; misschien wel hulp­behoevend. Daarbij verliest de geest zijn scherpzinnigheid. Het geheugen wordt zwakker. De dood is reeds bezig om „het aardse huis” af te breken. steen voor steen langzaam of vlug… maar zeker….

Maar…..

…..dan komt er iets anders tevoorschijn….

Hij die gelooft, hij of zij die Jezus Christus kent als zijn of haar Zaligmaker….

Die kan wel oud zijn, net als een oud huis…. maar als de avondzon hem of haar bestraald net als dat oude huis als de zon ondergaat…. dan staat hij of zij in volle zonnegloed te schitteren en te stralen.

Hij of zij, wandelende in de stralen van de Zon der gerechtigheid, wandelt in het Licht en straalt wat uit van dat Licht.

Immers: de Heere blijft tot de ouderdom toe te Dezelfde. Hij veroudert niet. Hij verandert niet. Hij blijft tot in eeuwigheid Dezelfde.

De Heere gaat ondanks onze ouderdom, door met Zijn goedheid te schenken aan allen die Hem liefhebben en volgen.

Zoals de zon soms in de avond nog zo’n heerlijke warme gloed kan verspreiden, zo wil de Heere Jezus in de avond van het leven ook Zijn warme nabijheid doen ervaren.

Maar wacht even: Ook in de morgen kan de zon heerlijk die koude aarde verwarmen. Na de kille nacht vallen de heerlijke stralen over de aarde…..

Juist ook in de morgenstond van het leven kan die Zon van de Gerechtigheid, onze Heiland Jezus Christus, zo heerlijk ons leven bestralen.

Zo beloftevol, zo rijk en schitterend dat we in verwondering uitroepen: “Heere geeft u om mij?”.

Het zij dat we jong zijn  of oud; de Heere onze God is voor allen Dezelfde van nu aan tot in eeuwigheid.