In stormen en gevaren .... blijf mij nabij

Kom!
EEN PITTIG, BEMOEDIGEND, STUKJE BIJBEL IN ONZE OEKRAÏNE TIJD.

Let op: Mattheüs 14 met een boodschap voor nu.
PETRUS DURFT HET AAN….
ZO MACHTIG INTERESSANT IS DE BIJBEL:

“22 Jezus dwong Zijn discipelen om in het schip te gaan en voor Hem uit te varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen.
23 En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen.
24 Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen.
25 Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee.
26 En toen de discipelen Hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van angst.
27 Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: Heb goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd.
28 Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen.
29 Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen.
30 Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij!
31 Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld?
32 En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen”.

Het geloof van Petrus spreekt, werkt, functioneert!
Dat zien we heel duidelijk in dit gedeelte van de Bijbel.
Wat is het een heerlijk wonder als dat bij ons ook is. zeker in deze verdrietige dagen nu je de bittere werkelijkheid van een vreselijke oorlog zo dicht bij ons ziet uitbreken. Door het geloof kom je tot gedachten en daden die je anders voor geen prijs zou aandurven!
Petrus riep over het gebulder van de golven heen: “Heere, als U het bent, mag ik dan bij U op de golven lopen, naar U toe”…. vers 28
Moeten wij allemaal vragen om over de golven te mogen lopen?
Nee, dat si zeker niet nodig. Maar deze kracht van het geloof is wel heel bijzonder in een tijd dat alles om je heeft beeft en duizelt.
Van de twaalf discipelen heeft er slechts één over het water gewandeld. Alleen Petrus maar. Maar weet je; de anderen hebben er wel moed door gekregen. Ze zijn versterkt geworden in hun geloof. En dat mogen wij nu ook; we mogen ons optrekken aan de werkelijkheid van het geloof. Dat i geen zwak, weifelend gebeuren. Nee! Het is een kracht die boven ons denken uitgaat. Een kracht die ons bij Jezus brengt. Een kracht waardoor de golven niet beangstigen maar ons heen sturen naar onze Redder en Zaligmaker.
Jezus had antwoord gegeven aan Petrus: “KOM”!
Petrus werd door de Heiland Zelf geroepen om te geloven. Om naar Hem toe te komen. Om te lopen op de golven, zonder angst.
Wie er toe geroepen wordt, moet het doen en mag het ook doen. Die is geen waaghals van…. “Ik zal dit en ik zal dat".
Nee, hij gehoorzaamt gewoon aan de roep van Jezus.
Als Jezus tot hem zegt: “Kom”.
Zo zegt Jezus ook vandaag tegen ons “KOM”. Hij roept ons om op de golven te lopen. De Corona druk wordt verlicht, maar een nieuwe grote druk slaat ons neer: “OORLOG!” Wat vreselijk! Ja, vreselijk voor de mensen daar, maar ook voor heel Europa. Met onze neus worden we op de werkelijkheid gedrukt. Het is hier geen paradijs en dat zal het nooit worden. Het blijft een leven vol stormen. De Pelgrims naar Jeruzalem hierboven, hebben versterking nodig. Daarom roept Jezus ook vandaag: Kom naar Mij toe over alle golven heen, dwars door alle stormen heen.
A;ls Petrus dan op de golven ziet, dan ziet hij alleen maar vreselijke dingen. Dan ziet hij Jezus niet meer…. en dan begint Petrus met een angstschreeuw te zinken. Dan moet Jezus hem redden anders komt hij om.
Wat wij in de storm van deze tijd nodig hebben? Geen waaghalzen, geen mensen die de werkelijkheid ontkennen en blind zijn voor alles wat er rond om ons heen gebeurd. We hebben geen complot- en doemdenkers nodig, geen roekeloze mensen die alles beter weten. Maar we hebben mensen nodig die die weten dat God leeft, dat God echt bestaat, maar die ook weten wat het inhoudt om in God te geloven en op God te vertrouwen. Die dat ook uitstralen in woord en daad.
Waaghalzen zijn er genoeg. Ze willen interessant doen en durven wat een ander niet durft. Maar we hebben gehoorzame mensen nodig, die durven en doen wat God wil dat ze durven. Die zijn er te weinig.
Luister niet naar hen, die tot u zeggen: ,,Blijf in deze verwarde tijd vooral aan boord, daar ben je veilig. Daar is Jezus. Waag je niet op de golven”. Het is niet waar. Jezus is op de golven en Hij roept ons toe om niet bang te zijn om op de golven te lopen.
Jezus heeft Petrus niet verweten, dat hij uit het schip stapte en over het water wandelde. Maar Jezus wees Petrus op zijn probleem: “Gewankeld in het geloof”. Hij vergat om naar Jezus op te zien. Dat vergeten ook heel veel mensen in onze tijd. Ook Christenen. Ook mensen die van alles durven.
In onze tijd van verlammend defaitisme (moedeloosheid, uitzichtloosheid) hebben we mensen nodig, die durven geloven en durven hopen en het durven wagen om midden in de nacht en de storm te kiezen voor Jezus woord. Die in de nacht van boord durven te gaan, hun veilige plekje durven verlaten en het gevaar in durven gaan om anderen te helpen en te bemoedigen. Mensen die dat durven omdat ze Jezus zien. Mensen die durven geloven ook al zeggen anderen dat zij oppervlakkige idealisten zijn.
Mensen die Jezus stem hebben gehoord: “Kom, Ik ben er ” .

LEES OOK NOG EVEN: EFEZE 6: 10-17

http://www.evangelist-van-dooijeweert.com/235697862