Wie is Jezus voor u, voor jou?


Velen mensen denken nog altijd, dat hun leven weinig beneden het ideaal blijft. Ze vinden zich zelf tenslotte nog zo slecht niet.
Ze strijden, omdat hun hart gelooft, dat de mens goed is
Zij zeggen: Jezus is een edel strijder voor gerechtigheid en vrede geweest, een bewonderenswaardig martelaar.
Wij moeten zijn voorbeeld navolgen en in zijn voetstappen
wandelen.

Dan is Jezus toch niet meer dan één van de velen, die ook edel en bewonderenswaardig zijn geweest.
Er zijn anderen, van wie de levenservaring is, dat ze ver beneden het ideaal blijven. Ze weten wat schuld betekent. Ze hebben behoefte aan vergeving en verlossing, niet aan verbetering
Zij zeggen: voor ons is Jezus alles, de Christus, die vergeeft en verlost.
Wat zeggen wij van Jezus?
Betekent Hij niets voor ons, laten we dan eerlijk zeggen: niets!
Is Hij voor ons een voorbeeld ter navolging, laten we dan zeggen: een profeet!
Is Hij voor ons alles, laten we dan zeggen: de Christus, de
Zoon van de levende God!
Het eerste antwoord betekent niets….

het tweede iets,

het laatste alles.

Dit laatste antwoord ontvangen wij van God:

Jezus vergeeft en verlost!