Pasen; dit of dat

PASEN

En laat na de sabbat, als het licht begon te worden, tegen de eerste dag van de week, kwam Maria Magdaléna, en de andere Maria, om het graf te bezien.

En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel van de Heere, neerdalend uit de hemel, kwam toe, en wentelde de steen af van de deur, en zat er op. Zijn gedaante was als een bliksemflits, en zijn kleding was wit als sneeuw.

Uit vrees voor hem zijn de wachters heel verschrikt geworden. Zij werden als doden.

Maar de engel, reageerde tegen de vrouwen: Jullie hoeven niet bevreesd te zijn; want ik weet, dat jullie Jezus zoeken. Die gekruisigd was. Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, zoals Hij gezegd heeft. Kom hierheen, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft. En gaat dan snel naar Zijn discipelen en zeg tegen hen dat Hij opgestaan is van de doden. En Hij gaat u voor naar Galiléa, daar zult u Hem zien. Ziet, ik heb het jullie gezegd.

En haastig uitgaande uit het graf, met vrees en grote blijdschap, liepen zij heen, om het aan Zijn discipelen te boodschappen.

En als zij heengingen, om Zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet en zei tegen hen: Weest gegroet! En zij, tot Hem komende, grepen Zijn voeten, en aanbaden Hem.

PASEN - JEZUS OPGESTAAN UIT DE DOOD - JEZUS LEEFT

Durf er eens over na te denken: wat betekent dit voor jou, voor u? Ken je Hem als de levende Jezus in jouw leven? Of heb je alleen over Hem gehoord?

De vrouwen kregen heel uitdrukkelijk te horen dat ze niet bang hoefden te zijn. Waarom niet? Omdat ze Jezus zochten. Omdat ze Hem lief hadden. Omdat ze zonder Hem niet konden leven.

En jij?

En U?

Vroeger wel van Hem gehoord?

Nu verschillende keren in de kerk gezeten?

Maar ken je Hem? Daar gaat het even om. Hij nodigt je vandaag met nadruk uit om naar Hem te komen. Zoals je bent. Helemaal gewoon je helemaal aan Hem over gevn. Paashaasjes en allerlei tirelantijntjes echt vergeten. Denken aan de werkelijkheid: Jezus leeft en Hij zoekt jou! Hij zoekt u!