vergeving van zonden

Uit het boek met de titel "JEZUS", van wijlen ds W.Busch. Hij was o.a. legerpredikant in Duitsland in de eerste en de tweede wereldoorlog. Het is zomaar een klein gedeelte uit zijn boek. Het is wel een heel actueel onderwerp voor vandaag!

Ik had een pracht vader, met wie ik een bijzonder fijne band had.
Op een dag was ik juist op het zolderkamertje van ons huis met een examenopgave bezig, toen hij van beneden riep: "Wilhelm!"
Ik richtte mijn hoofd even op en vroeg aan mijn vader: "Wat is er aan de hand?"
"Is er brand?'"Dan zegt hii: "Ik moet even naar de stad. Ga je met me mee? Met z'n tweeën is toch gezelliger!"

"Ach, pa", roep ik naar beneden, "ik ben juist met een belangrijke examenopgave bezig, Het komt mij nu slecht uit." "Dan ga ik alleen", zegt hij.
Veertien dagen later is hij dood. En nu was het bij ons de gewoonte dat het lichaam thuis opgebaard werd en dat wij als zonen afwisselend de wacht hielden bij de geopende kist.
Het is nacht, alles is stil. lederen slaapt. Opeens schiet mij te binnen hoe mijn vader mij veertien dagen geleden had gevraagd mee te gaan naar de stad. Maar ik had nee gezegd! Ik kijk hem aan en zeg: “Ach, vader, vraag het mij nog een keer!
En al wilt u dat ik honderd kilometer met u mee ga, dan ga ik met u mee!”
Maar zijn mond blijft stom.
En dan ontdek ik: die kleine onvriendelijkheid van me, is een akelige realiteit, die ik tot in alle eeuwigheid niet meer ongedaan kan maken.
Toepassing:
De realiteit is en dat je zonde tegenover God ook nooit meer ongedaan kunt maken.
Wat denkt u, hoeveel schuld is er in je leven, hoeveel nalatigheid!
Hoe redden wij het in het leven, als schuld en nalatigheid ons permanent vergezellen? Zonder vergeving van zonden weten wij eigenlijk niet hoe we moeten leven!
En bij het sterven dan? Hoe is het daarmee? Wilt u al uw schuld meenemen naar de eeuwigheid? Ik heb mij dikwijls voorgesteld hoe dat zal zijn. Ik ben er inmiddels niet meer ver vanaf. Ik houd dan misschien nog één geliefde hand vast.
En dan komt het ogenblik waarop ik ook die moet loslaten. dan vaart mijn levensschip naar de grote stilte voor God tot voor Zijn ogen! En dan, als Hij me aankijkt? Wat dan?
Geloof me: eens zult u voor Hem staan! En ji jook! Met al uw schuld, met al je zonden, met al uw nalatigheden voor de levende, heilige God! Het zal ontzettend zijn, wanneer je ontdekt: Mijn hele schuld en al mijn nalatigheden heb ik
meegenomen! Ze zijn in mijn leven niet vergeven.
Hebben wij vergeving van zonden nodig?
Niets hebbe wij meer nodig dan vergeving van zonden, nog meer nodig dan ons dagelijks brood!
Is zoiets dan mogelijk, dat er met je verleden afgerekend wordt? En zo ja: waar dan?
Je hebt zojuist dat verhaal van mijn vader gelezen. Ik kon mijn schuld nooit meer goedmaken. Begrijp je? Wij kunnen eigenlijk niets goedmaken van onze schuld! De rekening wordt gepresenteerd!
Er was een man die Judas heette, die zijn Heer voor dertig zilverstukken had verraden. En dan wordt hem plotseling duidelijk: Het was vals!'
Hij gaat naar
de mensen aan wie hij Hem heeft verraden, brengt het geld terug en zegt: 'Ik heb onrecht gedaan. Neem het geld terug! Ik wil het weer goedmaken!' Dan halen zij hun schouder op en zeggen: Wat gaat ons dat aan? Dat is uw zaak!'
Tot wie u zich wendt om vergeving, tot wie u maar wilt, iedereen zal antwoorden:
“Dat is jouw zaak!'
ls er nog ergens een mogelijkheid dat u wen jouw schuld en zonden uitgewist worden? Ongedaan gemaakt kunnen worden?
Beste vrienden, er is slechts één antwoord: “Bij Jezus”.
Bij Hem is vergeving te vinden voor alle zonden, voor alle schuld!
Daarvoor kwam Hij naar de aarde.
Bij Hem is vergeving, omdat Hij Zelf voor onze zonden betaalde.
Daarom zegt Hij het ook vandaag: “Kom hierheen, naar Mij toe!”

VOOR CONTACT OF VRAGEN: KOPIEER DE LINK EN PLAK IN DE ADRESBALK: 

www.evangelist-van-dooijeweert.com/235697862