Stel je vraag via de contactpagina :

WAT IS GELOVEN ?

CONTACTPAGINA - www.evangelist-van-dooijeweert.com (evangelist-van-dooijeweert.com)

De meest ongelooflijk en ook onmogelijke vragen leven onder veel jongeren. De schuld hiervan ligt vaak bij de ouderen. Er is in het Christelijk geloof in de laatste vijf eeuwen heel veel gesleuteld en veranderd aan de waarheden ven ons geloof. Niemand bedoelde daarbij de Waarheid af te breken of te beschadigen. Men wilde juist over de Waarheid nadenken en die ook bewaken, beschermen.Vaak werd het tegendeel bereikt, met alle nare gevolgen van dien.

DENK ER OM: Een vraag is nooit te gek, of raar, maar als je er mee blijft lopen groeit je vraag vaak uit tot een wezenlijk probleem. En dat mag niet. En dat hoeft ook niet: kom met je vraag of opmerking.

In deze blogpagina’s krijgen eerlijke vraagstellers ruimte om  hun vragen te stellen. Ik neem graag op me om te proberen om een juist antwoord te geven of te vinden op je vraag.

Het wordt geen “discussie-rubriek” waar je elkaar nog eens lekker de waarheid kunt zeggen. Integendeel: We willen in deze rubriek iedereen respecteren. Maar aan de andere kant willen we ook eerlijk antwoord geven al komt het soms misschien een beetje hard aan. Mijn vrouw staat me ter zijde, en samen willen we er ook op deze manier zijn voor jongeren en ouderen die vragen hebben.

De eerste vraag is gewoon schriftelijk gesteld. In het vervolg komen de vragen alleen binnen via de contactpagina. 

Wil je een vraag stellen over je geloof gebruik dan deze link:CONTACTPAGINA - www.evangelist-van-dooijeweert.com (evangelist-van-dooijeweert.com)

Botsingen tussen Evangelischen en Reformatorischen

VRAAG: Ik ben geen Christen, ik ben ook niet happig om het te worden. Ik heb wel een vraag aan jullie: “Waarom vliegen jullie, als Christenen, elkaar altijd in de haren?
Evangelischen wijzen negatief naar Reformatorischen en Reformatorischen wijzen naar Evangelischen. Soms zo heftig dat het wel lijkt of die anderen misdadigers zijn. Hoe zit dat nu? Jezus heeft toch gezegd dat je elkaar lief moet hebben? Moet dat op deze manier? Sorry voor mijn vervelende vraag, maar ik moest het een keer kwijt, en ik wil er graag een antwoord op hebben”.

Het antwoord kan heel kort zijn hoor: Christenen zijn gewoon mensen. Net als alle anderen. Ze zijn ook zondaren net als alle mensen. Klaar!
Maar met zo’n antwoord voel jij je afgezouten en weggezet. En terecht.
Er is iets heel anders aan de hand. Eigenlijk is er maar één Christelijke kerk. Maar gelukkig kun je die geen plakkertje geven; “Dit is de echte kerk”.
Jezus vraagt van Zijn gemeente dat zij elkaar liefhebben.
Wat is de praktijk van het Christelijk kerkleven? Iedereen doet zijn best om zo goed mogelijk overeenkomstig de Bijbel te leven. Daarbij heeft iedereen wel enkele bepaalde gedachten die afwijken van de anderen. En dan heb je het al: mensen zijn mensen. Ook als ze Christen zijn. Het welles-nietes vliegt door de lucht. “Ik heb gelijk!” “Nee! Ik heb gelijk”. En er is weer een begin van afscheiding. Een groot probleem van mensen is dat zij hen eigen groep wel willen liefhebben. Daar doen ze hun best voor. Daar gaan ze zelfs voor door het vuur. Maar buiten hun kring…..
Hierop doorbordurende kom je nooit aan een eind.
Waar gaat het om?

Jezus heeft gezegd: “12 Dit is Mijn gebod, dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.
13 Niemand heeft meer liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden.
14 U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied”. Johannes 15

Maar er is nog iets anders: Jezus heeft ook gezegd: “Ik ben de WAARHEID”.
Daar moet je als Christelijke gemeente wel voor staan. Die andere groep denkt anders, wij staan voor de waarheid…..
Dat is voor velen een heilige opvatting. Maar in werkelijkheid is het een onheilige dwaling. Niet één gemeente of groep is zonder dwaling, zonder foutjes.
Eeuwen terug heeft iemand een goede zet gedaan, hij zei: “Ieder die tegen me zegt dat hij of zij in Christus gelooft tot zaligheid is mijn broeder. Tenzij eventueel blijkt dat hij afwijkt van het Woord van God”.

Als antwoord op jouw vraag zo ik willen zeggen; “Helaas heb je gelijk! Christenen
Zijn niet altijd even lief tegen elkaar!” Helaas! Helaas!
Dat ligt niet aan het geloof maar aan de “gelovigen”. Die zijn niet altijd op hun plaats.
Ik zou daarom naar aanleiding van jouw vraag wil ik aan alle Christenen die dit lezen een verzoek doen: Laten we beter luisteren naar wat de Heiland zegt. Hij stelt als fundament van de heilige wet van God: “GOD LIEF HEBBEN BOVEN ALLES EN JE NAASTE ALS JEZELF”. Zie Mattheüs 22:34-40
Die naaste is niet alleen die man of vrouw die naast je in de kerk zit, maar ook die dronkaard die langs de weg zijn ligt uit te slapen…. Maar ook die man of vrouw die bij een andere kerk of gemeente hoort.
Laten we beginnen met van nu af aan iedere “andersdenkende” lief te hebben, dan kunne n we in liefde met elkaar praten. Zelfs over verschillen in de leer. Maar zeker over de overeenkomsten die er zijn.
Dat wil niet zeggen dat dit ketterijen en dwalingen onze gemeente binnen draagt, maar je kunt samen het Woord van God open slaan en de herkenningspunten vinden, en de verschilpunten bespreken.
Dat geeft vrede en rust, dat geeft ook een goede uitstraling naar hen die het geloof in Jezus niet kennen.
Liefde is het beste fundament voor alles. Zeker voor het leven van een gelovige. Als we in liefde met elkaar omgaan, kunnen we elkaar beter kleren kennen. Dan kunnen we ook een heleboel van elkaar verdragen. Dan kunnen we ook over kleine verschillen heen kijken. Dan kunnen we vaak ook van elkaar leren.

Bedankt voor je vraag! Je hoeft daar geen Sorry bij te zeggen.
We schieten als kerken op dit punt vaak te kort.
Ik ben er hard voor dat we ons leven gaan verbeteren. Misschien wordt jij dan wel “happig” om Christen te worden. Beter gezegd: “Om bij Jezus Christus te horen”.