De grenzen over

Twee landen krijgen aandacht:

Het eerste is Ecuador. Een ander land in Zuid America. Maar voor ons we een heel indrukwekkend land. Kleinkinderen van ons zijn er werkzaam in de medische zending.

Indrukwekkend werk! Mensen helpen wat de moeilijkheden van hun lichaan betreft, maar tegelijk ook proberen hen in cotact te brengen met Jezus als Zaligmaker.

Wij  hebben hen in juni bezocht en waren heel stilletjes van hun indrukwekkende werk.

Het andere land is Belgie. In de stad Tongeren werkt onze broeder dominee T. Vanhuysse. Vanuit de stichting "In de Rechte Straat", mocht hij in de jaren 90 van de vorige eeuw het werk hier opzetten. Als toenmalig directeur van deze stichting hebben wij van heel dichtbij de start meegemaakt.

klik hier:   TONGEREN-BELGIE

Ecuador

Een replica van het vliegtuigje waarmee de zendelingen de indianenstam opzocht. 
Het staat als een aandenken aan de historie in het park dat het centrum van Shell vormt.

Een replica van het vliegtuigje waarmee de zendelingen de indianenstam opzocht.
Het staat als een aandenken aan de historie in het park dat het centrum van Shell vormt.

Operatie Auca 

Operatie Auca was een poging van vijf evangelicale zendelingen van Amerikaanse afkomst om in aanraking te komen met Huoarani-bevolking in de regenwouden van Ecuador.

De Huoarani waren een inheemse stam die bekendstond vanwege haar gewelddadigheid, zowel onderling als tegen buitenstaanders. De zendelingen wilden de eersteprotestanten zijn die met deze groep in contact zou komen. Daarvoor begonnen ze regelmatig vluchten te maken en geschenken te droppen boven de nederzettingen van deIndianen.

Op 2 januari 1956 gingen de zendelingen naar de grond en zette een smal kamp op op een zandbank, een paar kilometer bij de nederzettingen vandaan. Aan hun pogingen kwam op 8 januari 1956 een einde toen de vijf zendelingen - Jim ElliotNate SaintEd McCullyPete Fleming, en Roger Youderian – door een groep Huaorani-krijgers aangevallen met speren en daarbij om het leven kwamen. Het nieuws van hun dood verspreidde zich over de hele wereld, mede door toedoen van een groot verhaal in Life magazine, geïllustreerd met foto’s waarop de zendelingen in gezelschap van de Indianen te zien waren. Deze foto’s waren later teruggevonden.

Enkele jaren na de dood van de zendelingen trokken Elisabeth, de weduwe van Jim Elliot, en Rachel, de zuster van Nate Saint, naar Ecuador, om voor het Summer Institute of Linguistics onder Huaorani te werken als zendeling. Als gevolg hiervan bekeerde een groot deel van de stamleden – waaronder verschillende van de moordenaars – zich tot hetchristelijk geloof.

De dood van de mannen had grote gevolgen. De vele aandacht zorgde voor een nieuw zendingsbewustzijn binnen de kerken van de Verenigde Staten. Voor het zendingsveld kwam veel menskracht en financiën beschikbaar. Het verhaal van de zendelingen verschijnt nog met enige regelmaat in evangelicale publicaties. In 2006 verscheen er een film over deze gebeurtenis met de titel End of the Spear. De bekering van de Auca is niet onomstreden. Veel antropologen menen dat het de Huoarani-cultuur grotendeels heeft vernietigd en ertoe heeft geleid dat de Huoarani hun landen aan oliemaatschappijen zijn kwijtgeraakt en economisch worden uitgebuit.

LEES MEER over ECUADOR