START: "ZOEKEN NAAR ANTWOORDEN"


Iemand stuurde me de volgende vraag:

Om het eeuwig leven te erven moeten

we ons eigen leven verliezen.

Wie bekeerd worden komen voor de

rechterstoel van de Heere te staan.

Het recht Gods blijft voldoening eisen.

De wet Gods blijft hen vervloeken.

En Satan treedt op als advocaat tegen

hen.

Het is een zware strijd!

De zondaar moet onder het recht van

God verloren gaan.

Hij moet het hoofd buigen.

Zij moeten zo ver komen dat ze belijden: „Uw doen is rein, Uw vonnis gans rechtvaardig."  Zodat zij hun doodvonnis met hun bloed willen ondertekenen.

Zij hebben al Gods deugden lief.

De Heere moet aan Zijn eer komen.

Al ga ik verloren, dat is minder erg als dat God niet aan Zijn eer komt.

En dan, als zij zover gekomen zijn, dan pas wijst Gods Woord ONS naar Christus.

HOE KAN IK ZOVER KOMEN?


Het lijkt een niet te beantwoorden vraag.

Het bracht me op een idee: We kunnen allerlei oude en oudere uitdrukkingen naar de prullenbak verwijzen, maar ik denk dat het verstandiger is om te proberen te begrijpen wat er mee bedoeld wordt.

Ik ga proberen om je daarbij te helpen. En dan zullen we zien dat een heleboel uitdrukkingen of gezegden een veel mooier inhoud hebben dan je op het eerste gezicht denkt.


Ik hoop er over een paardagen op terug te komen.

Denk er eens rustig over na. Schrijf dingen op voor je zelf. 

Raadpleeg de Bijbel en kom over een paar dagen hier terug.CONTACT:

https://www.evangelist-van-dooijeweert.com/235697862/


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


ATTENTIE!

 

LET OP:

We moeten ons er ook toe zetten om alleen te schrijven of te spreken over het bewuste onderwerp dat we onder de loep nemen.

Andere dingen naar voren brengen leidt af van het bewuste onderwerp.

We gaan ook niet discussiëren. Dat doen we allemaal zo graag, vooral als het anoniem is. Op deze pagina’s gaan we broederlijk en zusterlijk met elkaar om. Iedereen kan zijn of haar mening zeggen, of kritiek.

Maar we blijven broertjes en zusje die met elkaar optrekken, en elkaar altijd blijven liefhebben. Hatelijke opmerkingen passen niet in de dienst van de Heere en zeker ook niet bij het omgaan met elkaar.

Als er vragen staan in deze rubriek, dan zijn het altijd vragen die wij in het pastorale werk tegenkomen of toegestuurd krijgen. Ik maak de vragen niet maar ze komen bij ons terecht.

Als we op deze manier bezig zijn kan het heerlijk zijn om contact met elkaar te hebben en het kan vragen die er liggen oplossen.

Bedenk wel dat de nood groot is en de onkunde onbeschrijfelijk. Er is een hele generatie voorbijgegaan die weinig of geen aandacht aan de dienst van de Heere geschonken heeft. Daardoor zitten we nu met veel onkunde en angst problemen. Terwijl de Bijbel ons zo duidelijk de weg wijst om gelukkig te kunnen leven.

Bedenk dat je met vervelende opmerkingen mensen pijn doet die de vragen durfden door te sturen! Deze mensen staan al zo kwetsbaar in het kerkelijk leven. Wees daarom liefdevol. Maar niet “zoetjes’, noem de dingen bij de naam.


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


REACTIEOP DE EERSTE VRAAG:

Lees eerst hierboven de vraag nog eens over.

Om het eeuwig leven te erven moeten we ons eigen leven verliezen.

23 Hij (Jezus Zelf) zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.

24 Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden. Lukas 9

Ik vind dit een moeilijke uitdrukking om zomaar in de lucht te gooien. De Heiland bedoelt hier beslist niet de lichamelijke dood. Hij bedoelt het IK waar wij allemaal altijd zo mee bezig zijn. Dat moet sterven. Dat belangrijk vinden van ons zelf.

We moeten dat ook niet  verbinden aan de rechterstoel van God zoals dat in de vraag gedaan wordt.

Het zit veel dichterbij: Wie zijn eigen ik niet laat varen en zich overgeeft aan de Heiland…. Die is al verloren. Kijk maar in Johannes 3: 16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

Zonder het geloof in de Heere Jezus Christus is ons doodvonnis getekend.

 

“Het recht van God blijft voldoening eisen” Deze gedachte klinkt heel vroom maar is heel ten onrechte tegenover de Heere God. Jezus heeft voldaan voor onze zonden. God eist niet dat er nog een keer betaald wordt! Hij is rechtvaardig. Nog sterker: Hij is de Rechtvaardige.

 

De wet van God blijft hen vervloeken. Kom ga de Bijbel lezen! Na de zondeval rust de vloek van God op de mens. Maar de wet vervloekt niet de mens, maar vervloekt de zonde en tevens wijst zij de mens Op de vloek die op ons ligt buiten Jezus Christus. Voor ieder die in Christus is, is die vloek weggenomen.

Al zegt de satan duizendmaal dat ik goddeloos ben en vervloekt ben, als ik door geloof Christus ben ingelijfd, dan zullen zijn beschuldigingen allemaal te pletter lopen tegen het kruis van Golgotha.

Om het sterven van Jezus is God met de mens verzoend, met de hele wereld.

Dat wil niet zeggen dat de Heere wereld zalig zal worden omdat Jezus stierf…. Nee beslist niet. Er staat: Ieder die in Jezus gelooft zal behouden worden. Er staat nergens in de Bijbel: “Omdat Jezus gestorven is zal iedereen behouden worden”! Nee, want wie niet in Hem gelooft ligt al verloren!

 

Welke fout wordt hier gemaakt?

Dat is heel duidelijk. Om te vluchten tot Jezus, om Jezus nodig te krijgen, om tot Hem te gaan, in Hem te geloven, zullen we buigen voor de werkelijkheid dat er buiten Jezus geen redding, geen hulp is!

Dat is geen “moeten”, maar een constateren van de werkelijkheid, Dat is geen voorwaarde om daarna naar Jezus te gaan. Daar zijn geen voorwaarden aan verbonden. Maar we zien het in de praktijk van het leven: Zolang iemand niet ziet hoe schuldig hij is van zichzelf; zal hij of zij ook niet de waarde van Christus zien.

 

Dan staat er in die vraag: “Zodat zij hun doodvonnis met hun bloed willen ondertekenen”.

Ik vind dit rechtuit verschrikkelijk om het zo uit te drukken. Wat zullen wij met ons bloed ondertekenen? Jezus heeft met zijn bloed, met Zijn leven het doodvonnis ondertekent. Het doodvonnis dat wij verdienden, en op deze wijze voor ons de vrijspraak verdiend.

 

Dan staat er ook nog: “Zij hebben al Gods deugden lief.

De Heere moet aan Zijn eer komen.

Al ga ik verloren, dat is minder erg als dat God niet aan Zijn eer komt.”

 

Je kunt die dingen niet van elkaar te scheiden. Juist door het behoud van de zondaar komt God zo hogelijks aan Zijn eer.

Hoe schittert de liefde van de vader in de gelijkenis van de verloren zoon! En dat is juist doordat hij zijn weggelopen zoon omarmt als zijn zoon.

Verloren gaan is voor eeuwig vijand van God zijn.

 

En dan de noodkreet tot slot: “En dan, als zij zover gekomen zijn, dan pas wijst Gods Woord ONS naar Christus.

HOE KAN IK ZOVER KOMEN?”

 

Foei! Laat u niet misleiden. Probeer niet uzelf op te knappen om mooi genoeg te zijn om te vluchten tot de Heiland. Ga zoals je bent. Zwart van de zonde, vol van verkeerde gedachten, mijlen ver van God vandaan…. Vlucht naar de Heere Jezus!


Contact:

https://www.evangelist-van-dooijeweert.com/235697862/
Niet op te lossen vragen - bestaan die wel?