Hoe krijg ik rust in het geloof?

NEE! Het is niet goed te maken tegenover God door te zeggen dat je lid bent van het beste kerkgenootschap van ons land. Je kunt bij God niet in een goed blaadje komen door je best te doen op allerlei terreinen.  

Het gaat er om hoe je verhouding is met de Heere God Zelf. Of je Hem kent zoals Hij is, zoals Hij Zich bekend maakt in de Bijbel. Het gaat er om of u, of jij, Jezus kent als Verlosser. Of je de krachtige werking van de Heilige Geest hebt ervaren in je leven. Of je door God de Vader aangenoen bent als Zijn kind. 

Het is bijzonder belangrijk om met elkaar na te denken over  kernpunten van ons geloof. 

Er is zoveel dat vragen oproept en ook zoveel dat verkeerd begrepen word. 

We zien de welvaart groeien, de mensen in ons land worden steeds rijker, de huizen steeds groter.... maar de ontevredenheid word steeds heftiger...

En het geloof word steeds minder....Ja? Is dat zo?

Die vraag word steeds indringender, en daarmee ook die andere vragen: "Hoe is het met mijn geloof? Heb ik een relatie met de Heere? Ken ik de Heiland als mijn Zaligmaker?"

Hoe stormachtiger het leven word, hoe chaotischer de wereld word, hoe belangrijker het is dat ik met twee voeten op een vast fundament sta.

Voor velen is het een nijpende zaak: "Is mijn geloofsleven zoals de Bijbel het aanwijst. Hoe staat het met  mijn leven tegenover God? 

We gaan er over nadenken op deze thema-avonden.

Kom gerust een keer luisteren en mee denken; iedereen is welkom op deze thema-avond. 

WAAR? 

Wiltonstraat 2a Veenendaal

Heeft u, heb jij, nog vragen?

What do you want to do ?

New mail