Winter in de bergen van zuid Peru

Ik kreeg deze foto net toegestuurd vanuit Peru. Onze werker zit met de duizenden daar in echte nood. Mens en dier zucht onder de vreselijke bergwinterkoude. En hulp is er niet. Hij probeert de nood wat te lenigen door de de zieken op te zoeken en hen te troosten. 

Maar dieren die dood zijn zijn verlies. Gewassen die niet gezaaid kunnen worden komen ook niet boven en gaan straks ook geen vrucht geven.